Grau d’infermeria

Competències

Els coneixements del Grau en Infermeria s’articulen entorn les competències. Les competències són actuacions integrals que permeten identificar, interpretar, argumentar i resoldre problemes. És a dir, les competències inclouen  diversos nivells com saber, saber fer, saber ser i saber estar.

Els estudis d’Infermeria integren un seguit de competències comunes a tots els estudis universitaris de la UAB.

Competències generals dels graduats per la UAB.

Altres competències són pròpies de la titulació d’infermeria.