Grau de teràpia ocupacional

Competències

Els coneixements del Grau de Teràpia Ocupacional s’articulen al voltant de les competències. Les competències són actuacions integrals que permeten identificar, interpretar, argumentar i resoldre problemes. És a dir, inclouen diferents nivells com el saber, el saber fer, el saber ser i el saber estar.

Els estudis de Teràpia Ocupacional integren un seguit de competències comunes a tots els estudis universitaris de la UAB.

  • Competències generals dels graduats de la UAB
  • Altres competències pròpies de la titulació de Teràpia ocupacional