93 783 77 77
informacio@euit.fdsll.cat

Grau d’infermeria

Infermeria com a professió

La infermeria és la disciplina responsable de tenir cura de la persona, la família i/o la comunitat.

El i la professional d’infermeria vetlla per la salut de les persones al llarg de tota la vida, treballant en la promoció de la salut i la prevenció de factors de risc, actuant en presència de malaltia, tant en processos aguts com crònics, i en els processos de dol.

Les infermeres i els infermers són els experts del tenir cura professional. Les seves actuacions estan basades en principis científics, humanistes i ètics.

El futur a les teves mans!