93 783 77 77
informacio@euit.fdsll.cat

Grau d’infermeria

Estructura del pla d’estudis

Organització del pla d’estudis

Els estudis de Grau tenen 240 ECTS. AQuestes es desenvolupen al llarg de quatre anys, dividits en 60 ECTS per curs acadèmic. 

Distribució de la formació

60 ECTS de Formació Bàsica

60 ECTS de Ciències de l’Infermeria

90 ECTS de Pràctiques i TFG

30 ECTS d’assignatures optatives

Els 30 ECTS d’assignatures optatives estan estructurats durant el quart curs i l’estudiant té l’opció d’escollir assignatures que conformin un itinerari específic. 

Els itineraris específics són: 

  • Acció Comunitària en Salut
  • Infermeria en Àmbits Específics

La formació està estructurada en matèries que es desglosen en diferents assignatures, que configuren tot el pla d’estudis. 

Metodologia

Per facilitar l’obtenció de les diferents competències de la titulació, s’utilitzen metodologies variades com: classes magistrals, seminaris, simulacions a l’aula i a l’exterior, tallers teòrico-pràctics o visites guiades. La docència d’imparteix en grups grans o reduïts per afavorir l’ús d’aquestes metodologies.