CAT   |   ESP   |   ENG  
divendres, 25 de maig de 2018  
Contacte  
 
Escola Univeer

Estudis

Formació per a empreses


L’EUIT  té una cartera de cursos de formació continuada dirigits a empreses sanitàries, sociosanitàries i educatives.

Aquests cursos han estat seleccionats tenint en compte les demandes realitzades per les empreses i les necessitats actuals de la població i estan impartits per professionals altament qualificats.

Les empreses interessades s’han de posar en contacte amb Secretaria Docent: (meritxellpujol@euit.fdsll.cat).

 

 

ÀREA | ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA
Harmonia entre independència i cura

Perfil:
Hores:

Infermeria i/o Auxiliar
12h
Intel·ligència emocional enfocada al
Model d'Atenció Centrada en la Persona

Perfil:
Hores:

Multidisciplinar
12h
ÀREA | HABILITATS CLAU
Farmacoteràpia i pràctica infermera (Mòdul I) Perfil:
Hores:
Infermeria
8h
Farmacoteràpia en el pacient crític (Mòdul II) Perfil:
Hores:
Infermeria
8h
Farmacoteràpia en el pacient crònic (Mòdul III)

Perfil:
Hores:

Infermeria
8h
Farmacoteràpia en el pacient pediàtric (Mòdul IV)

Perfil:
Hores:

Infermeria
8h
Electrocardiografia bàsica Perfil:
Hores:
Infermeria
9h
Urgències bàsiques (primers auxilis) Perfil:
Hores:
Multidisciplinar
4h
Urgències bàsiques (primers auxilis)+ Suport Vital Bàsic (SVB)

Perfil:
Hores:

Multidisciplinar
6h
Higiene alimentaria Perfil:
Hores:
Multidisciplinar
3h
Abordatge a les persones amb ferides complexes

Perfil:
Hores:

Infermeria
12h
Abordatge del pacient en contenció mecànica Perfil:
Hores:
Multidisciplinar
12h/6h
Afectivitat i sexualitat de la persona amb diversitat funcional Perfil:
Hores:
Multidisciplinar
12h
Atenció integral al pacient agressiu Perfil:
Hores:
Multidisciplinar
20h/12h
Atenció a l'usuari amb discapacitat i diversitat funcional

Perfil:
Hores:

Multidisciplinar
6h
L'entrevista com instrument terapèutic i de canvi

Perfil:
Hores:

Multidisciplinar
16h
Productes de suport i impressió 3 D Perfil:
Hores:
Multidisciplinar
10h
Suport Vital Bàsic (SVB) + Desfibrilació Externa Automàtica (DEA)

Perfil:
Hores:

Multidisciplinar
6h
Ocupació, salut i contextualisme funcional

Perfil:
Hores:

Multidisciplinar
12h
Utilització i optimització de Productes de Suport
per a la mobilització i desplaçaments segurs de l'usuari (Nivell bàsic)
Perfil:
Hores:
Multidisciplinar
8h
Risc biològic

Perfil:
Hores:

Multidisciplinar
10h
Prevenció del Burnout Perfil:
Hores:
Multidisciplinar
9h
ÀREA | APODERAMENT DEL PROFESSIONAL
Mindfulness en la intervenció sociosanitària Perfil:
Hores:
Multidisciplinar
10h
Habilitats de coaching, comunicació eficaç Perfil:
Hores:
Multidisciplinar
12h
Prevenció i gestió dels conflictes

Perfil:
Hores:

Multidisciplinar
9h
Gestió de les pèrdues. Eines i recursos  Perfil:
Hores:
Multidisciplinar
10h
Acompanyament al final de la vida

Perfil:
Hores:

Multidisciplinar
20h
Gestió de les emocions

Perfil:
Hores:

Multidisciplinar
12h
Música i emocions Perfil:
Hores:
Multidisciplinar
15h
Rol i lideratge de les cures d'Infermeria Perfil:
Hores:
Infermeria
12h
Trastorns de conducta: prevenció i intervenció

Perfil:
Hores:

Multidisciplinar
6h
Potenciar els teus recursos personals

Perfil:
Hores:

Multidisciplinar
12h
  :  

 
C. DE LA RIBA, 90
08221 Terrassa • Telèfon 93 783 77 77