CAT   |   ESP   |   ENG  
divendres, 25 de maig de 2018  
Contacte  
 
Escola Univeer

Estudis

Guies docents Infermeria


CURS 1R SEMESTRE 2N SEMESTRE
1r Curs
BIOESTADÍSTICA 2017-2018
ESTRUCTURA DEL COS HUMÀ 2017-2018
FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I 2017-2018
PENSAMENT INFERMER I HISTÒRIA
DEL TENIR CURA 2017-2018
PSICOLOGIA GENERAL I EVOLUTIVA 2017-2018
CIÈNCIES SOCIALS I SALUT 2017-2018
COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES
DE LA INFORMACIÓ 2017-2018
FARMACOLOGIA 2017-18
FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II 2017-2018
NUTRICIÓ 2017-2018
2n Curs
BASES METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA 2017-2018
DEONTOLOGIA I MARC LEGAL EN INFERMERIA 2017-2018
ECOLOGIA I SALUT 2017-2018
EDUCACIO PER A LA SALUT 2017-2018
INFERMERIA DE L'ENVELLIMENT 2017-2018
PRACTICUM I 2017-2018
ATENCIÓ PRIMÀRIA I SALUT COMUNITÀRIA 2017-2018
INFERMERIA DE LA PERSONA ADULTA 2017-2018
PRACTICUM II 2017-2018
PSICOLOGIA APLICADA A LES CIÈNCIES
DE LA SALUT 2017-2018
3r Curs
INFERMERIA DE LA DONA 2017-2018
INFERMERIA DE LA INFANCIA I L'ADOLESCENCIA 2017-2018
INFERMERIA EN SALUT MENTAL I PSIQUIATRIA 2017-2018
INFERMERIA EN SITUACIONS DE COMPLEXITAT 2017-2018
PRACTICUM III 2017-2018
BASES DE METODOLOGIA CIENTÍFICA EN CIÈNCIES
DE LA SALUT 2017-2018
GESTIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS EN INFERMERIA 2017-2018
PRACTICUM IV 2017-2018
4t Curs
PRACTICUM V 2017-2018
PRÀCTIQUES EXTERNES EN ACCIÓ COMUNITÀRIA 2017 2018
PRÀCTIQUES EXTERNES EN ÀMBITS ESPECÍFICS 2017-2018
TREBALL FI DE GRAU 2017-2018
ASPECTES PSICOSOCIALS DE LA DEPENDÈNCIA 2017-2018
ATENCIÓ EN INFERMERIA EN EMERGÈNCIES
EXTRAHOSPITÀLARIES 2017-18
ATENCIÓ EN INFERMERIA EN SITUACIONS
CRÍTIQUES 2017-2018
EINES D'ACCIÓ COMUNITÀRIA EN SALUT 2017-2018
RECURSOS D'AJUDA PER A LES PERSONES
DE SUPORT 2017-2018
SALUT INTERNACIONAL I COOPERACIÓ 2017-2018

 
C. DE LA RIBA, 90
08221 Terrassa • Telèfon 93 783 77 77