CAT   |   ESP   |   ENG  
divendres, 25 de maig de 2018  
Contacte  
 
Escola Univeer

Grau d'infermeria

Infermeria com a professió


La infermeria és la disciplina responsable de tenir cura de la persona, la família i/o la comunitat.

El i la professional d’infermeria vetlla per la salut de les persones al llarg de tota la vida, treballant en la promoció de la salut i la prevenció de factors de risc, actuant en presència de malaltia, tant en processos aguts com crònics, i en els processos de dol.

Les infermeres i els infermers són els experts del tenir cura professional. Les seves actuacions estan basades en principis científics, humanistes i ètics.

El futur a les teves mans!


Infermeria com a professió
 
C. DE LA RIBA, 90
08221 Terrassa • Telèfon 93 783 77 77