CAT   |   ESP   |   ENG  
dijous, 19 d'abril de 2018  
Contacte  
 
Escola Univeer

Estudis

Memòria


El títol de Grau en Infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona es regula mitjançant la Memòria de Grau en Infermeria que va ser publicada al BOE el 20 de novembre de 2013

https://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/pdfs/BOE-A-2013-12179.pdf

La memòria s’imparteix en 4 centres:

  • Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
  • Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat
  • Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau
  • Facultat de Medicina de la UAB

La memòria està estructurada com un únic Pla d’Estudis de 240 ECTS amb les mateixes competències generals, transversals.

 

MEMÒRIA MODIFICADA DEL GRAU D’INFERMERIA 2016

 

 


 
C. DE LA RIBA, 90
08221 Terrassa • Telèfon 93 783 77 77