CAT   |   ESP   |   ENG  
divendres, 25 de maig de 2018  
Contacte  
 
Escola Univeer

Grau d'infermeria

Perfil d'ingrés


CREUS QUE LA INFERMERIA POT SER LA TEVA PROFESSIÓ?

 

Tens vocació d’ajuda a les persones?

 

Per exercir la Infermeria és important tenir capacitat per a les relacions interpersonals, per interactuar i per comunicar-se. Cal tenir interès per ajudar a les persones tenint en compte i respectant els valors i punts de vista diferents.

 

Tens voluntat de creixement personal i d’adquirir habilitats per a la gestió emocional?

 

És necessària una bona predisposició pel creixement personal i per les habilitats de gestió emocional. També és important adquirir un compromís amb la pròpia formació i actualització al llarg de la vida.

 

Vols assumir la responsabilitat de desenvolupar-te professionalment?

 

Això vol dir tenir facilitat per a treballar en equip, capacitat d’anàlisi, adaptació a diferents situacions, responsabilitat, iniciativa per a la resolució de problemes i la presa de decisions, visió crítica i compromís ètic.


Perfil d'ingrés
 
C. DE LA RIBA, 90
08221 Terrassa • Telèfon 93 783 77 77