CAT   |   ESP   |   ENG  
dissabte, 18 de novembre de 2017  
Contacte  
 
Escola Univeer

Estudis

Guies docents Teràpia Ocupacional


CURS 1R SEMESTRE 2N SEMESTRE
1r Curs
BASES CONCEPTUALS DE TERÀPIA OCUPACIONAL 2017-2018
CIÈNCIES SOCIALS I SALUT 2017-2018
CINESIOLOGIA 2017-2018
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 2017-2018
PSICOLOGIA GENERAL I DE LA SALUT 2017-2018
ANTROPOLOGIA DE LA SALUT 2017-2018
BIOESTADÍSTICA 2017-2018_TO
PROCESSOS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE 2017-2018
PSICOLOGIA EVOLUTIVA (R) 2017-2018
2n Curs
ANÀLISI DE L'ACOMPLIMENT OCUPACIONAL 2017-2018
DISFUNCIONS MEDICOQUIRÚRGIQUES
I OCUPACIONALS 2017-2018
DISFUNCIONS NEUROLÒGIQUES I OCUPACIONALS 2017-2018
ETICA I MARC LEGAL 2017-2018
PROCÉS DE TERAPIA OCUPACIONAL 2017-2018
DIFUNCIONS PSIQUIÀTRIQUES I OCUPACIONALS 2017-2018
PRACTICUM I 2017-2018
TERÀPIA OCUPACIONAL EN L'ADULT 2017-2018
TERÀPIA OCUPACIONAL EN LES PERSONES GRANS 2017-2018
3r Curs
BASES DE METODOLOGIA CIENTÍFICA
EN CIÈNCIES DE LA SALUT 2017-2018
MODIFICACIONS CONTEXTUALS I ADAPTACIONS 2017-2018
TERÀPIA OCUPACIONAL EN EL NEN I L'ADOLESCENT 2017-2018
TERÀPIA OCUPACIONAL EN LA COMUNITAT 2017-2018
TERÀPIA OCUPACIONAL EN SALUT MENTAL 2017-2018
EDUCACIÓ PER LA SALUT 2017-2018
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ 2017-2018
PRACTICUM II 2017-2018
4t Curs
COMUNICACIÓ ADAPTADA 2017-2018
PRÀCTIQUES EXTERNES ATENCIÓ AUTONOMIA
PERSONAL I DEPENDÈNCIA 2017-2018
PRÀCTIQUES EXTERNES INTERVENCIÓ AVANÇADA 2017-2018
RECURSOS D'AJUDA A LES PERSONES DE SUPORT 2017-2018
RECURSOS PER A LA INTERVENCIÓ EN L'AUTONOMIA
PERSONAL I LA DEPENDÈNCIA 2017-2018
TREBALL FI DE GRAU 2017-2018
INTERVENCIÓ AVANÇADA INFANTO JUVENIL 2017-2018
INTERVENCIÓ AVANÇADA EN ADULTS I GENT GRAN 2017-2018
LEGISLACIÓ I AVALUACIÓ DE L'AUTONOMIA I
LA DEPENDÈNCIA 2017-2018

 
C. DE LA RIBA, 90
08221 Terrassa • Telèfon 93 783 77 77