93 783 77 77
informacio@euit.fdsll.cat

Qualitat

Estudis EUIT

Estudiants graduats ocupats d’Infermeria i Teràpia Ocupacional

PSG2.IND_1. Taxa d’ocupació Infermería

PSG2.IND_1. Taxa d’ocupació Teràpia Ocupacional

66.7%

Infermeria Curs 2012/2013

100%

Teràpia Ocupacional Curs 2012/2013

92.5%

Infermeria Curs 2013/2014

90.5%

Teràpia Ocupacional Curs 2013/2014

91.3%

Infermeria Curs 2014/2015

88.9%

Teràpia Ocupacional Curs 2014/2015

94.5%

Infermeria Curs 2016/2017

89.3%

Teràpia Ocupacional Curs 2016/2017

Estudiants graduats en Infermeria i Teràpia Ocupacional ocupats amb treballs vinculats al títol de grau

PSG2.IND_2. Taxa d’adecuació Infermería 

PSG2.IND_2. Taxa d’adecuació Teràpia Ocupacional

100%

Infermeria Curs 2012/2013

66.7%

Teràpia Ocupacional Curs 2012/2013

92.5%

Infermeria Curs 2013/2014

100%

Teràpia Ocupacional Curs 2013/2014

91.3%

Infermeria Curs 2014/2015

87.5%

Teràpia Ocupacional Curs 2014/2015

71.2%

Infermeria Curs 2016/2017

67.9%

Teràpia Ocupacional Curs 2016/2017

Estudis de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari