93 783 77 77
informacio@euit.fdsll.cat

Línies formatives

Estudis

Línies formatives

Cursos 2019

Apoderament del professional

Elaboració, avaluació i difusió de programes de Teràpia Ocupacional

Àmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Inda Zango
Perfil: Terapeutes Ocupacionals
Dates: 22 i 23 de febrer; 1 i 2 de març
Horari: Divendres: 16-20h; Dissabte 9-13h i 14-18h
Lloc: EUIT
Preu: 240
Núm. Hores: 24h
Núm. Places: 20 (8 mínim)

Descripció: El curs pretén analitzar els aspectes generals de l’avaluació de programes de Teràpia Ocupacional per poder prendre decisions d’actuació sobre les intervencions i donar resposta a les necessitats i interessos ocupacionals plantejats pels usuaris.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Formació bàsica per a la qualificació dels professionals avaluadors de la situació de dependència (4ª ed.)

(Curs acreditat)

Àmbit: Eines d’intervenció
Perfil: Multidisciplinari
Dates: A determinar
Horari: A determinar
Lloc: EUIT
Preu: A determinar
Núm. Hores: 65h
Núm. Places: A determinar
Professorat: A determinar

Descripció: El curs pretén formar els professionals en els coneixements i procediments bàsics per a l’aplicació dels barems de la Llei de l’Autonomia i Atenció a la Dependència 39/2006 per a l’avaluació de les persones en situació de dependència.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

"Mindfulness" en la pràctica de la Teràpia Ocupacional

Àmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Inda Zango
Perfil: Terapeutes ocupacionals
Dates: 5-7-12-14-19-21-26-28 de març
Horari: 16-20h
Lloc: EUIT
Preu: 320
Núm. Hores: 32h
Núm. Places: 15 (8 mínim)

Descripció: El curs pretén fer descubrir el potencial del mindfulness com a eina per al propi desenvolupament personal, la millora de la relació professional i l’aliança terapèutica així com per aportar canvis en l’abordatge terapèutic en diversos àmbits d’intervenció (salut mental, rehabilitació, intervenció social i infantesa).

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Taller: Adaptació de joguines i polsadors

Àmbit: Productes de suport
Professorat: Jordi Ventura
Perfil: Multidisciplinari
Dates: 6 d’abril
Horari: 9-14h i 15-18h
Lloc: EUIT
Preu: 240
Núm. Hores: 8h
Núm. Places: 20 (9 mínim)

Descripció: El curs pretén capacitar familiars, professionals, institucions… a detectar quines capacitats té cada persona amb diversitat funcional, a escollir quina és la millor opció per adaptar diferents joguines i polsadors, i a confeccionar l’adaptació pertinent.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Taller: Com aplicar la tecnologia a les nostres sessions de treball?

Àmbit: Productes de suport
Professorat: Jordi Ventura
Perfil: Multidisciplinari
Dates: 16 de març
Horari: 9-14h i 15-18h
Lloc: EUIT
Preu: 80
Núm. Hores: 8h
Núm. Places: 20 (9 mínim)

Descripció: El curs pretén capacitar els professionals de diferents especialitats en l’aplicació de la tecnologia (de baix cost i fàcil utilització) dins d’una sessió de treball. Convertir la sessió terapèutica (motriu, sensorial, cognitiu…) en una sessió divertida i motivadora és possible.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Taller: Confecció d'ortesis amb guix i d'altres productes de suport amb PVC

Àmbit: Productes de suport
Professorat: Jordi Ventura
Perfil: Multidisciplinari
Dates: 16 de febrer
Horari: 9-14h i 15-18h
Lloc: EUIT
Preu: 100
Núm. Hores: 8h
Núm. Places: 20 (9 mínim)

Descripció: El curs pretén capacitar qualsevol persona (familiars de persones amb diversitat funcional, professionals…) a escollir, dissenyar i confeccionar diferents ortesis i altres productes de suport.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Habilitats clau

Productes de suport i impressió 3D

Àmbit: Productes de suport
Professorat: Nestor Aparicio, Daniel Cruz
Perfil: Multidisciplinari
Dates: 8 i 9 de març
Horari: Divendres: 15-20h; Dissabte 9-14h
Lloc: EUIT
Preu: 100
Núm. Hores: 10h
Núm. Places: 15 (9 mínim)

Descripció: El curs apropa coneixements i pràctiques sobre la fabricació digital, més específicament sobre la revolucionària impressió 3D i tota la seva aplicabilitat en l’entorn de l’atenció a persones en situació de dependència.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Teràpia Ocupacional en Neurorehabilitació (Nivell II)

Àmbit: Eines d’intervenció
Professorat: Sílvia Puig, Cristina del Diego
Perfil: Terapeutes ocupacionals
Dates: 20 i 21 de setembre 2019
Horari: 9:30-13h; 15:30-19:30h
Lloc: EUIT
Preu: 160
Núm. Hores: 16h
Núm. Places: 26 (8 mínim)

Descripció: El curs oferieix un repàs de la neurofisiologia de l’espasticitat des del Sistema Nerviós Central, del Sistema Nerviós Perifèric i dels músculs així com planteja el seu abordatge i tractament específic.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Utilització i optimització de Productes de Suport per a mobilització i desplaçaments segurs de l'usuari (Nivell bàsic)

Àmbit: Productes de suport
Professorat: Carles Salvadó
Perfil: Multidisciplinari
Dates: 8 i 9 de novembre
Horari: 8/11: 16-20h; 9/11: 9-13h
Lloc: EUIT
Preu: 110
Núm. de places: 8
Núm. Hores: 16h

Presentació: El curs pretén oferir les bases i els principis de la Mobilització i el Desplaçament Segur dels Usuaris (Safe Patient Handling and Movement), així com de les polítiques de “No Lifting”, mitjançant el coneixement, la utilització i l’optimització de les noves tecnologies relacionades amb els àmbits assistencials i socials.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Vida sense etiquetes, oportunitats sense fronteres

(Curs acreditat)

Àmbit: Atenció centrada en la persona
Professorat: Sergio Guzmán, Yolanda Calle, Carme Olivera
Perfil: Terapeutes ocupacionals
Dates: 9, 16, 23 de maig; 3 d’octubre
Horari: maig: 9:30-14h i 15:30-18h; octubre: 15:30-19h
Lloc: EUIT
Preu: 260
Núm. de places: 20 (8 mínim)
Núm. Hores: 26h

Presentació: El curs pretén reflexionar sobre la visió centrada en el “projecte de vida” de les persones en qualsevol etapa vital, indistintament del seu diagnòstic o etiqueta de malaltia. El curs vol donar una visió transversal i analitzar la importància de la construcció d’oportunitats alternatives, a través de la facilitació i el suport col·laboratiu de la Teràpia Ocupacional.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat