93 783 77 77
informacio@euit.fdsll.cat

Orientació a l’estudiant

Orientació a la matrícula

L’orientació de matrícula, és l’atenció que es dóna a l’estudiant en els diferents cursos abans de la matricula per tal de planificar els seus estudis dins el marc de la normativa acadèmica.