Orientació a l’estudiant

Orientació a la matrícula

L’orientació de matrícula, és l’atenció que es dóna a l’estudiant en els diferents cursos abans de la matricula per tal de planificar els seus estudis dins el marc de la normativa acadèmica.

Jornades d’orientació a la matrícula 2016 – 2017

Jornades d’orientació a la matrícula 2015 – 2016 

Jornades d’orientació a la matrícula 2014 – 2015

Jornades d’orientació a la matrícula 2013 – 2014