93 783 77 77
informacio@euit.fdsll.cat

Orientació a l’estudiant

Activitats d’orientació professional

Activitats d'orientació professional

L’orientació professional a l’EUIT té per objectiu donar a conèixer aspectes clau del mon laboral una vegada es preveu la finalització dels estudis: ja sigui la col·legiació, com cercar feina, possibles opcions laborals d’acord amb els temps actuals, opcions laborals internacionals i també amb una prospecció a nivell formatiu de postgrau.

Activitats curs 2016 – 2017

Activitats curs 2015 – 2016

Activitats curs 2014 – 2015

Activitats curs 2013 – 2014

Sortides professionals

Les sortides professionals tant en el Grau d’Infermeria com en el Grau de Teràpia Ocupacional son moltes i diverses.

Un vegada finalitzats els estudis els ja professionals d’infermeria i de teràpia ocupacional poden treballar en diferents àmbits ja sigui per compte aliè o per compte propi.

Veure més informació a:

Sortides professionals Grau d’Tnfermeria

Sortides professionals Grau Teràpia Ocupacional

Inserció laboral

El nivell d’inserció laboral de l’estudiant de l’EUIT és molt alt.

En l’últim estudi realitzat per l’Agencia Catalana de Qualitat Universitària al 2014 sobre la inserció laboral de la promoció del 2010:

Les infermeres i infermers de l’EUIT presentaven una ocupació del 92,11%, de les quals el 80,26% es mantenien en la primera feina i el 41,89% tenia feina abans de la finalització dels estudis.

Les i els terapeutes ocupacionals de l’EUIT presentaven una ocupació del 97,06% dels quals el 81,82% es mantenien en la primera feina i el 42,42% tenia feina abans de la finalització dels estudis.