93 783 77 77
informacio@euit.fdsll.cat

Directori de personal

Personal d’administració i serveis

ALBA BENÍTEZ TORESANO
SERVEI DE GESTIÓ ACADÈMICA, SECRETARIA D'ESTUDIANTS

albabenitez@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 211

ANNA MARIA CORTÉS CASTILLO
SERVEI DE GESTIÓ ACADÈMICA

annacortes@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 214

ANNA MARTÍNEZ BOADA
SECRETARIA DE GERÈNCIA I SECRETARIA DOCENT

annamartinez@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 243

ANNA JUNQUÉ JIMÉNEZ
COORDINADORA DE FORMACIÓ CONTINUADA D'INFERMERIA

annajunque@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 224

ANNA MARTÍN MURO
ADJUNTA A DIRECCIÓ

annamartin@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 224

CARLES VILA MATEOS
SISTEMES D'INFORMACIÓ

carlesvila@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 248

CARME SOLER CAÑIZARES
DEPARTAMENT ECONÒMIC I FINANCER

carmesoler@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 241

CÈLIA OLIVA GARCIA
DEPARTAMENT DE MÀRQUETING i GESTIÓ COMERCIAL

celiaoliva@euit.fdsll.cat
+34 93 786 18 18

CRISTÓBAL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
SERVEI D'INFORMACIÓ i ACOLLIDA
ENRIC VILÀ SÁNCHEZ
DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ

enricvila@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 277

EUGÉNIE PIRAT BROGINI
DEPARTAMENT DE GESTIÓ COMERCIAL

eugeniepirat@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 275

HELENA MARTÍNEZ LÓPEZ-AMOR
SECRETARIA DOCENT

helenamartinez@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 255

HIGINI LÓPEZ GARCIA
CAP D'ADMINSTRACIÓ

higinilopez@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 231

JORDI COLL CARRERAS
DEPARTAMENT ECONÒMIC I FINANCER

jordicoll@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 202

JOSEP RODÓ RONZANO
SERVEI D'INFORMACIÓ y ACOLLIDA

joseprodo@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 200

LAURA CHUECA MARTÍNEZ
SERVEI D'ACOLLIDA i TALLERS

laurachueca@euit.fdsll.cat
+34 93 731 00 07 • Ext. 1701

LLUISA MASÓ SALLÉS
SERVEI D'INFORMACIÓ i ACOLLIDA

lluisamaso@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77

M. ÀNGELS PUJOLS BARNIOL
BIBLIOTECÀRIA

mangelspujols@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 221

MAITE SALVADOR MENCHÉN
DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ

maitesalvador@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 275

MARIA PILAR ARRUFAT ESQUILLOR
SERVEI D'ATENCIÓ A L'ESTUDIANT, QUALITAT I BEQUES INTERNES

pilararrufat@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 241

MARIA TERESA ARMENGOL AYMERICH
RESPONSABLE DEL SERVEI DE GESTIÓ ACADÈMICA

teresaarmengol@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 213

MERITXELL PUJOL MATA
SECRETÀRIA DE FORMACIÓ POSTGRADUADA

meritxellpujol@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 242

MONTSE COMELLAS OLIVA
DIRECCIÓ

montsecomellas@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 218

MONTSE RALLO SANCHO
DESENVOLUPAMENT I PROJECTES ESTRATÈGICS

montserallo@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 271

PAU BLASCO CUEVAS
SISTEMES D'INFORMACIÓ. INFORMÀTICA

paublasco@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 240

ROSA MARIA PIQUÉ FERRER
BIBLIOTECÀRIA

rosapique@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 221

SERGI SANTIAGO PÉREZ
SERVEIS GENERALS, COMPRES I AUDIOVISUALS

sergisantiago@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 221

XAVIER DALMASES PÉREZ
PATRIMONI I SERVEIS GENERALS (SSGG)

xavierdalmases@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 201

YOLANDA DALMAU CARREÑO
SECRETARIA DE DIRECCIÓ

yolandadalmau@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 216