Orientació a l’estudiantat

Pla d’acció tutorial docent

El Pla d’Acció Tutorial Docent és el conjunt d’accions destinades  a guiar i orientar l’estudiantat en el seu recorregut acadèmic. En aquest sentit, la planificació de l’acció tutorial inclou totes les accions des de la participació docent en la promoció dels estudis fins a l’orientació professional.

Pla d’acció tutorial docent Grau Infermeria

Pla d’acció tutorial docent Grau Teràpia Ocupacional