CAT   |   ESP   |   ENG  
dijous, 19 d'abril de 2018  
Contacte  
 
Escola Univeer

Recerca

Presentació


L’EUIT assumeix la recerca i la transferència de coneixement a la docència i a la comunitat científica, com una funció essencial  de la seva activitat i incorpora en el pla estratègic una línia orientada a potenciar la recerca bàsica i aplicada ja sigui inter o multidisciplinar, com a eina per augmentar el coneixement científic en el marc de les titulacions que imparteix.

 

L’EUIT també assumeix la responsabilitat de formar professionals de la salut sensibles i competents en les eines i metodologies bàsiques de recerca, per fer front a les necessitats de salut actuals i futures i donar resposta als models sanitaris i socials. Això ho potencia durant tota la trajectòria acadèmica i ho culmina en els treballs de fi de grau i en els projectes de la formació de postgrau.

 

L’EUIT incorpora la innovació en les eines de gestió internes i fomenta projectes d’innovació i d’aprenentatge – servei a partir de la gestió del coneixement en els àmbits de salut i social.

 

Montserrat Comellas i Oliva

Directora de l’EUIT


 
C. DE LA RIBA, 90
08221 Terrassa • Telèfon 93 783 77 77