93 783 77 77
informacio@euit.fdsll.cat

Grau de teràpia ocupacional

Sortides professionals


La Teràpia Ocupacional és una professió amb una creixent demanda.

Els àmbits de treball on es desenvolupa la professió són:

 • Hospitals.
 • Centres de rehabilitació física i mental.
 • Serveis sociosanitaris.
 • Mútues d’accidents laborals.
 • Programes d’atenció domiciliària.
 • Centres d’atenció a la persona gran i residències.
 • Centres d’atenció infanto-juvenil: escoles, centres d’educació especial, centres d’estimulació precoç,…
 • Programes d’atenció a les drogodependències.
 • Programes de salut mental.
 • Programes d’inserció laboral i social.
 • Programes comunitaris.
 • Centres d’adaptacions i material de suport per l’autonomia personal.
 • Equips professionals de valoració de la situació de dependència.
 • Centres de teràpia assistida amb animals.
 • Pràctica privada.
 • Equips de docència i d’investigació.