93 783 77 77
informacio@euit.fdsll.cat

Grau d’infermeria

Sortides professionals

La infermeria és una professió amb moltes sortides professionals i amb una demanda important de professionals.

Els àmbits de treball on es desenvolupa la professió són:

 • Hospitals d’aguts i de crònics.
 • Centres d’Atenció Primària: consulta d’infermeria (programa del nen/a sà, atenció a la cronicitat, etc.).
 • Serveis d’atenció d’urgències (ambulàncies medicalitzades).
 • Centres de Rehabilitació.
 • Serveis sociosanitaris i d’atenció domiciliària.
 • Mútues d’accidents.
 • Centres d’atenció a la persona gran i residències.
 • Centres d’atenció infanto-juvenil: escoles, centres d’educació especial, etc.
 • Programes detenció a les drogodependències.
 • Programes de salut Mental.
 • Programes d’inserció laboral i social.
 • Programes comunitaris.
 • Pràctica privada.
 • Equips de docència i d’investigació.