CAT   |   ESP   |   ENG  
divendres, 25 de maig de 2018  
Contacte  
 
Escola Univeer

Tràmits

Gestió acadèmica i administrativa


Informació important sobre gestió acadèmica i administrativa.

 

linea

Accés als estudis oficials

 

Reial Decret 1393/2007

 

Reial Decret Grau en Infermeria

 

Reial Decret Grau en Teràpia Ocupacional

 

Calendari acadèmic i administratiu

 

Preus públics taxes UAB

 

Règim de permanència

 

Normativa acadèmica

 

Normativa d'avaluació

 

Normativa Interna d'avaluació

 

Accés per canvi d'estudis

 

Accés per convalidació d'estudis estrangers

 

Oferta de places d'accés per canvi d'estudis 2017/2018

 


Gestió acadèmica i administrativa
 
C. DE LA RIBA, 90
08221 Terrassa • Telèfon 93 783 77 77