93 783 77 77
informacio@euit.fdsll.cat

Grau de teràpia ocupacional

Teràpia Ocupacional com a professió

La Teràpia Ocupacional és una disciplina sociosanitària que estudia l’ocupació per tal de promoure la salut i el benestar de les persones. L’objectiu essencial de la Teràpia Ocupacional consisteix en fer possible que les persones puguin participar en les ocupacions del seu dia a dia.

Per “ocupació” entenem aquelles activitats de la vida diària que tenen un objectiu per les persones i els hi proporcionen un sentit i una satisfacció en el seu viure.

Els Terapeutes Ocupacionals, des d’una perspectiva holística, treballen amb persones i grups de totes les edats afectats per un problema de salut que interfereix en el seu desenvolupament i la seva participació en totes les seves activitats quotidianes.

La funció del Terapeuta Ocupacional és avaluar l’ocupació significativa i l’acompliment ocupacional, amb fins de prevenció i/o terapèutics, bé per promoció de la salut, prevenció de lesions o discapacitats, o bé per desenvolupar, millorar, mantenir o restaurar el nivell d’independència funcional i d’autonomia.

El futur a les teves mans!