Courses for the comunity

Studies

Courses for the comunity 

EUIT gives further education courses adressed to the comunity. 

Our courses are firmly selectionated, analysing the comunity demands and necessities, and there are taught by highly qualified professionals. 

More information about our courses: 937 83 77 77 | meritxellpujol@euit.fdsll.cat

Trastorns de conducta: prevenció i intervenció

Àmbit: Formació continuada dirigida a la comunitat
Perfil: Públic general
Professorat: Miriam Atienza, Marta Carné
Dates: A determinar
Núm. Hores: 6h
Lloc: EUIT
Preu:
Núm. de places: 25

Presentació: El curs pretén donar les eines per ajudar a detectar els factors de risc i també afavorir ambients i contextos que evitin que els infants i els adolescents desenvolupin un trastorn de conducta, que tant dificulta l’inici i la continuïtat del seu projecte vital.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat

Potencia els teus recursos personals

Àmbit: Formació continuada dirigida a la comunitat
Perfil: Públic general
Professorat: Mercè Rived, Clara Romero
Dates: A determinar
Núm. Hores: 12h
Lloc: EUIT
Preu:
Núm. de places: 20

Presentació: El curs pretén integrar l’aprenentatge que es desprèn de les situacions del dia a dia i de l’experiència personal viscuda per tal d’identificar i experimentar totes aquelles barreres que impedeixen avançar a la vida.

Més informació: 937 83 77 77 | informacio@euit.fdsll.cat