Grau en Teràpia Ocupacional

Presentació

El títol de Grau en Teràpia Ocupacional està configurat per formar professionals preparats per a valorar, diagnosticar, identificar,  prevenir i tractar problemes ocupacionals (autocura, productivitat i oci) de les persones, famílies o grups afectats per un problema de salut que interfereix directament en les seves ocupacions significatives.

Vols sumar-te al repte i fer possible que les persones puguin ocupar la seva vida fent allò que desitgen?

Entenem per ocupació significativa

  • Les activitats que fem desenvolupant els nostres rols en el dia a dia
  • Les activitats que fem per expressar la nostra identitat
  • Les activitats que volem i necessitem fer

Situació actual i desafiament: Salut i ocupació

Salut i ocupació van lligades de la mà. Quan fas allò que t’agrada i és important per a tu, et sents bé. Quan et sents eficient fent allò en què tenies dificultats, et sents bé.  

A més, tenir un bon equilibri ocupacional ens permet mantenir un bon estat de salut, tant físic com mental. La Teràpia Ocupacional vol assolir aquest equilibri en les persones, un equilibri individual i definit per a cada un/una d’elles, perquè se sentin realitzades, satisfetes i orgulloses de si mateixes. 

Valor afegit: L’acompanyament per part del professorat segons les necessitats de cada estudiant

El tracte humà i l’acompanyament garanteixen un aprenentatge adequat a les exigències laborals i professionals, d’acord amb l’evolució del context tecnològic i científic, i les necessitats de la societat i l’empresa. 

T’animes? Descarrega el catàleg!