Grau en Teràpia Ocupacional

Presentació

El títol de Grau en Teràpia Ocupacional està configurat per formar professionals preparats per a valorar, diagnosticar, identificar,  prevenir i tractar problemes relacionats amb l’ocupació (autocura, productivitat i oci) de les persones, famílies o grups afectats per un problema de salut que interfereix directament en el seu grau d’autonomia.

Vols sumar-te al repte i fer possible que les persones puguin ocupar la seva vida fent allò que desitgen?

Situació actual i desafiament

La Teràpia Ocupacional, gràcies a la seva mirada que integra “ser i fer” és la professió que dona una resposta holística alhora que proposa una intervenció centrada en la persona i fonamentada en l’evidencia científica, en els resultats de les investigacions més actuals i en la literatura de la professió més actualitzada.

Horaris

Al llarg del grau, les classes són presencials i en torn de matí (de 8 a 14:30 h). Les estades pràctiques fora de l’EUIT poden fer variar aquest horari, depenent del centre escollit i assignat. Les classes teòriques (presencials a l’EUIT) i els pràcticums es planifiquen de manera modular, és a dir, no coincideixen en el temps.

Valor afegit: l’estudiant és el nostre protagonista

Els estudiants remarquen que els trets diferencials de l’EUIT són:

  • Un equip docent format íntegrament per terapeutes ocupacionals i professionals col·laboradors, que segueixen vinculats a la pràctica professional.
  • L’atenció personalitzada amb el tracte individualitzat, el suport i el contacte permanent, que garanteixen un aprenentatge adequat a les exigències laborals i professionals, d’acord amb l’evolució del context tecnològic i les necessitats de la societat i l’empresa. 

Descarrega el catàleg!