Grau en Infermeria

Objectius

Volem que les i els estudiants que finalitzin els estudis d’Infermeria a l’EUIT:

  • Tinguin un coneixement ampli de les ciències de la salut, humanes, socials, i tecnològiques que els permeti donar resposta a les necessitats de salut de les persones, les famílies i els grups.
  • Puguin elaborar el diagnòstic i tractament davant problemes de salut reals o potencials.
  • Estiguin en condicions de desenvolupar la seva professió com a professionals d’infermeria generalistes en àmbits d’actuació diversos.
  • Comptin amb els coneixements bàsics que els permeti afrontar estudis complementaris pel seu desenvolupament professional i puguin accedir, en finalitzar el Grau d’Infermeria, a altres estudis universitaris com postgraus, màsters i doctorats.