Estudis

Pràctiques de simulació

Les pràctiques de simulació i tallers teòric-pràctics suposen la introducció dels estudiants als procediments infermers bàsics i complexes, integrant els coneixements i habilitats en situacions de simulació practica.

El programa de pràctiques de simulació es realitza en 3 assignatures pràctiques (Pràcticum I, Pràcticum IV i Pràctica Externa) distribuïdes en els cursos de 2n, 3r i 4t.

El programa inclou:

  • Sessions teòric-pràctiques en grups petits.
  • Pràctica amb materials de simulació.