Grau en Infermeria

Pràctiques de simulació

Les pràctiques de simulació i tallers teòric-pràctics suposen la introducció dels estudiants als procediments infermers bàsics i complexes, integrant els coneixements i habilitats en situacions de simulació práctica.

El programa de pràctiques de simulació es realitza en 2 assignatures:

  • 2n curs: A l’assignatura de Simulació I 
  • 4r curs: A l’assignatura de Simulació II 

El programa inclou simulació de baixa, mitja i alta fidelitat.