Directori personal

Personal d’administració i serveis

ÀREA D'ADMINISTRACIÓ

HIGINI LÓPEZ GARCIA
CAP ÀREA D'ADMINISTRACIÓ

higinilopez@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 231

CARME SOLER CAÑIZARES
ECONOMIA I FINANCES

carmesoler@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 241

JORDI COLL CARRERAS
ECONOMIA I FINANCES

jordicoll@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 202

ÀREA DE PROMOCIÓ, DIVULGACIÓ I COMUNICACIÓ

MONTSE RALLO SANCHO
CAP DE L'ÀREA DE PROMOCIÓ, DIVULGACIÓ I COMUNICACIÓ

montserallo@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 271

AINA VALL PINA
XXSS I WEB

ainavall@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 277

CÈLIA OLIVA GARCIA
MÀRQUETING i GESTIÓ COMERCIAL

celiaoliva@euit.fdsll.cat
+34 93 786 18 18

LLUÏSA MASÓ SALLÉS
INFORMACIÓ i ACOLLIDA

lluisamaso@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77

MAITE SALVADOR MENCHÉN
COMUNICACIÓ

maitesalvador@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 275

MAITE GONZÁLEZ COMABELLA
MÀRQUETING i GESTIÓ COMERCIAL

maitegonzalez@euit.fdsll.ca
+34 93 783 77 77 • Ext. 276

MARTA BRÍGIDO SOLDADO
INFORMACIÓ i ACOLLIDA

martarigido@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77

ÀREA DE SISTEMES D'INFORMACIÓ (SSII)

CARLES VILA MATEOS
CAP DE L'ÀREA DE SSII

carlesvila@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 248

CATRIEL PARRA ROMERO
SSII

catrielparra@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 240

PAU BLASCO CUEVAS
SSII

paublasco@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 240

SERGI SANTIAGO PÉREZ
AUDIOVISUALS

sergisantiago@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 221

ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS GENERALS (SSGG)

XAVIER DALMASES PÉREZ
CAP DE L'ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I SSGG

xavierdalmases@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 201

CRISTÓBAL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
SSGG
SERGI SANTIAGO PÉREZ
SSGG I COMPRES

sergisantiago@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 221

SECRETARIA ACADÈMICA

MARIA TERESA ARMENGOL AYMERICH
RESPONSABLE GESTIÓ ACADÈMICA

teresaarmengol@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 213

ANNA MARIA CORTÉS CASTILLO
GESTIÓ ACADÈMICA

annacortes@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 214

LLUÏSA MASÓ SALLÉS
GESTIÓ ACADÈMICA

lluisamaso@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77

CARME UROZ MARTÍNEZ
SECRETARIA ACADÈMICA CICLES FORMATIUS I PROJECTE CAMPUS UNIVERSITÀRI

carme.uroz@fp.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 215

SERVEI DE SECRETARIA DOCENT

ANNA MARTÍNEZ BOADA
COORDINACIÓ SECRETARIA DOCENT

annamartinez@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 243

HELENA MARTÍNEZ LÓPEZ-AMOR
SECRETARIA DOCENT DE GRAU, POSTGRAU, INTERCANVIS I RECERCA

helenamartinez@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 255

MARINA HOYOS MARÍN
SECRETARIA DOCENT DE GRAU

marinahoyos@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 217

MERITXELL PUJOL MATA
SECRETARIA DOCENT DE POSTGRAU I INTERCANVIS

meritxellpujol@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 242

VIRGINIA CASTELLÓN MELERO
SECRETARIA DOCENT DE GRAU I CICLES FORMATIUS

virginiacastellon@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 217

SERVEI DE BIBLIOTECA

ROSA MARIA PIQUÉ FERRER
COORDINADORA DE BIBLIOTECA

rosapique@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 221

M. ÀNGELS PUJOLS BARNIOL
BIBLIOTECÀRIA

mangelspujols@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 221

DIRECCIÓ

MONTSE COMELLAS OLIVA
DIRECTORA

montsecomellas@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 218

YOLANDA DALMAU CARREÑO
SECRETARIA DE DIRECCIÓ

yolandadalmau@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 216

FORMACIÓ CONTINUADA

MANUELA YERBES MURILLO
COORDINACIÓ DE FORMACIÓ CONTINUADA

manuelayerbes@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 251

UNITAT DE PROJECTES I QUALITAT

PILAR ARRUFAT ESQUIROL
COORDINACIÓ DE QUALITAT

pilararrufat@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 253

CARLES VILA MATEO
CAP DE L'ÀREA DE SSII

carlesvila@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 248

MONTSE RODÓ COBO
PROFESSORA DOCTORA GRAU D'INFERMERIA

montserodo@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 225

MONTSE COMELLAS OLIVA
PROFESSORA DOCTORA GRAU INFERMERIA

montsecomellas@euit.fdsll.cat
+34 93 783 77 77 • Ext. 218