Grau en Teràpia Ocupacional

Perfil d’ingrés

 

La Teràpia Ocupacional t’interessa si…

 • Vols fer possible que les persones ocupin la seva vida fent allò que desitgen.  
 • Penses que totes les persones tenen dret a fer allò que volen fer.
 • T’emociona descobrir la individualitat de les persones: allò que les diferencia de les altres i les fa úniques.
 • Creus que és important per a la societat que les persones ocupin el seu temps en activitats saludables, participatives i actives socialment.
 • Et planteges com fer un entorn més accessible per a tothom.
 • Imagines un món en què tothom tingui les mateixes oportunitats.
 • Penses que l’activitat significativa pot ser una poderosa eina de canvi, millora i transformació.

Teràpia Ocupacional: una elecció professional i personal

En aquest grau: 

 • Podràs conèixer el funcionament de l’ésser humà des de diferents perspectives (anatomia i fisiologia, psicologia, sociologia…).  
 • Aprendràs la raó de ser, coneixeràs la profunditat i complexitat del terme ocupació significativa i la seva estreta relació amb la salut. 
 • Seràs capaç d’analitzar i promoure aquelles activitats significatives de persones, grups i comunitats, que fan que gaudeixin d’un bon equilibri ocupacional afavorint així la seva salut. 
 • Conviuràs amb la diversitat des d’una mirada inclusiva i aprendràs a concebre a les persones de manera holística, integrant aspecte físics, psicològics, socials i culturals en el procés d’intervenció.