93 783 77 77
informacio@euit.fdsll.cat

Grau d’infermeria

Presentació

El títol de Grau d’Infermeria està configurat per a formar professionals preparats per millorar la qualitat de vida i participació de les persones i contribuir a l’optimització dels recursos sociosanitaris.

El seu compromís i respecte dels valors humans, socials i culturals, la situa en el centre de l’atenció a les persones des d’un paradigma holístic i transformador.

Situació actual i desafiament

La infermeria és la professió que històricament ha estat al costat de les persones per donar suport a la satisfacció de les necessitats bàsiques, tant en situació de salut com de malaltia. La infermeria contemporània té la responsabilitat de la direcció, organització, planificació i execució de les cures infermeres (Llei Ordenació de Professions de la Salut, LOPS, 2003) adreçades tant a les persones, famílies com comunitats.

Horaris

Les classes són presencials i en torn de matí (de 8 a 14:30 h) o de tarda (de 15 a 21 h). En alguns períodes de les esatdes practiques, però, no es pot asegurar mantener el torn. La teoría i els prácticums es planifiquen de manera modular, és a dir, no coincideixen en el temps.

Valor afegit: L’estudiant és el nostre protagonista

Els estudiants sempre remarquen que el tret diferencial de l’EUIT és: Un equip docent format íntegrament per infermeres i infermers amb dedicació exclusiva a la docència i amb professionals col·laboradors, que segueixen vinculats a la pràctica profesional.

L’atenció personalitzada amb el tracte individualitzat, el suport i el contacte permanent, que garanteixen un aprenentatge adequat a les exigències laborals i professionals, d’acord amb l’evolució del context tecnològic i les necessitats de la societat i l’empresa. T’animes?