Qui som

Història

UN BREU PASSEIG PER LA HISTÒRIA DE L’EUIT

L’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT), té els seus orígens a principis del segle XX quan, a les epidèmies de tifus el 1914, de grip al 1916 i al 1918, es va sumar el desembarcament a Espanya dels ferits de la guerra del Marroc, amb el que l’administració es veia impotent per resoldre els problemes sanitaris del país i donar atenció a les necessitats dels malalts, ferits i convalescents.

A l’Estat espanyol, en aquells anys, la formació de les infermeres es realitzava a hospitals i cases de socors, de forma no reglada i atomitzada, i és en aquest context en què la Creu Roja organitza el cos de Dames Infermeres. Fou la reina Victòria Eugènia qui, com a cap suprema d’aquest cos, va potenciar l’inici de la formació oficial de les infermeres.

L’any 1916 s’edita el Reglament per desenvolupar una formació bàsica, aprovat pel Ministerio de Guerra. El 1918 s’inicia el primer curs a les dependències de l’Hospital Clínic, amb un programa de 35 lliçons que, el 1920, ja en el nou hospital de la Creu Roja de Barcelona, s’amplia a 2 anys d’estudis acadèmics, completant la formació d’infermeres professionals.

A partir del curs 1954-55, mitjançant un Decret de 1952 del Ministerio de Educación Nacional, s’autoritza l’escola per tal que pugui impartir la formació de les infermeres com Ajudants Tècnics Sanitaris (ATS).

El Reial Decret 2128/1977 dóna pas a què les infermeres puguin accedir als estudis de Diplomat Universitari en Infermeria (DUI). Aquest canvi va posar en risc la continuïtat de la formació d’infermeres a l’escola de la Creu Roja, fins que la UAB, el 1982, va accedir a adscriure l’Escola de la Creu Roja aquesta universitat.

El primer curs de DUI va suposar traslladar l’escola al Passeig de la Reina Elisenda de Montcada. L’any 1986 es va produir un nou trasllat a l’avinguda de Vallvidrera, i el 1990 es va traslladar definitivament a Terrassa, a l’edifici cedit per la Fundació Sant Llàtzer, situat al número 90 del carrer de la Riba.

En aquesta ubicació, el 1993, es van iniciar els estudis de Diplomat Universitari de Teràpia Ocupacional, sent la primera Escola Universitària a Catalunya a impartir aquesta titulació.

El nou Espai Europeu per l’Ensenyament Superior (Bolonya 1999), va convertir els estudis universitaris en estudis de grau a partir del curs 2009-2010, motiu pel qual la primera promoció d’infermeres i terapeutes de grau, van finalitzar els estudis el 2013.

L’1 d’octubre de 2012, l’Escola Universitària Creu Roja es va integrar a la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer, dins del Grup Consorci Sanitari de Terrassa, amb l’objectiu d’iniciar la consolidació del projecte universitari.

El 17 de juny del 2016, la gestió de la FSLL torna a desvincular-se de la del CST, atès que les necessitats  de gestió de l’una i de l’altra requereixen ritmes diferents. No obstant la col·laboració nada d’ambdues entitats, que segueixen cooperant estretament en temes de salut, sobretot els vinculats a la docència, recerca i innovació.

Amb aquest bagatge, la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer, marca mare de l’EUIT,  va obrir el Centre Formació Professional Sant Llàtzer el curs 2019-20, oferint a dia d’avui el cicle formatiu de grau superior de documentació i administració sanitàries, compartint espais amb l’EUIT.

Estudiar al CFPSLL  és garantia d’una atenció personalitzada durant la formació, i poder desenvolupar pràctiques en centres sanitaris, educatius i socials del territori. Així com l’acompanyament en la prospecció professional de futur o acadèmica cap a la universitat.

Serveixi doncs, aquesta breu síntesi de la història de la nostra Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT), com a reconeixement al seu passat, i també com a reconeixement a les persones que han fet possible que l’escola sigui el que és, una escola amb dues titulacions universitàries i amb una alta qualificació docent.

Síntesi realitzada per Montse Comellas (Directora de l’EUIT) i extreta del llibre publicat per l’Escola Universitària Creu Roja: “Història de l’Escola Universitària Creu Roja 1918 – 2006”, per Anna García Lozano (1a edició 1993), i revisat per Roger Jiménez Remacha (2a edició 2006). Barcelona: EUCR. L’any 2018 se n’edita una tercera edició, amb el títol “L’EUIT: una escola universitària amb història: 100 anys formant infermeres i 25 anys formant terapeutes ocupacionals – 1918-2018” actualitzat per Montse Comellas i amb el pròleg de Josefina Soler. Podeu descarregar el llibre fent clic aquí.

 

Descarrega el llibre “L’EUIT. Una escola universitària amb història”

L’any 2018, en motiu del Centenari dels estudis d’Infermeria i dels 25 anys del Grau de Teràpia Ocupacional, es va fer un recull amb alguns dels esdeveniments històrics més importants de l’Escola sota la campanya “Sabies que”.