Recerca a l’EUIT

Grups de Recerca

  • Grup de recerca en Diagnòstics i Intervencions Complexes en Salut des de l’Ocupació i la Cura (OCCARE)

Research group on Complex Health Diagnoses and Interventions from Occupation and Care (OCCARE)  

El grup de recerca OCCARE forma part de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer, que inclou l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT), centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona. La missió del grup és generar i transferir coneixement per influenciar i transformar la salut i el benestar de la societat. 

Des d’un enfocament complex i una perspectiva crítica, el grup de recerca es centra en tres temàtiques: i) l’estudi dels processos de salut i malaltia i el seu impacte en la persona, grups i comunitats, ii) el desenvolupament i validació de noves intervencions conductuals per a poblacions clíniques i iii) el desenvolupament i la millora de les competències i el benestar dels estudiants i professionals de la salut com agents de canvi per a transformar la salut de la societat.  

Línies d'investigació

  • Diagnòstics complexos en salut

Aquesta línia investiga com els processos de salut i malaltia afecten a la persona, grups i comunitats i a les seves activitats de la vida diària, autocura, actituds, relacions interpersonals i benestar psicològic i emocional. Té en compte la interseccionalitat, els determinants socials de la salut i les desigualtats en salut, així com, adopta un enfocament inclusiu i de perspectiva de gènere que reconeix l’heterogeneïtat i la complexitat de les realitats en els diagnòstics.

  • Intervencions complexes i resultats en salut

Aquesta línia investiga les intervencions que tenen múltiples components que interactuen, van dirigides a més d’un resultat en salut i s’adapten a les necessitats de la persona. En són un exemple estudis clínics en els àmbits de rehabilitació, salut mental i educació per a la salut, en col·laboració amb serveis de salut públics i privats i amb solucions innovadores de telemedicina i telerehabilitació.

  • Desenvolupament professional i benestar

Dins del marc de la recerca interdisciplinària, aquesta línia investiga les competències i el benestar emocional dels estudiants i professionals de la salut. Es centra en mètodes d’aprenentatge per a la docència i la millora de les competències professionals, en mètodes per a l’avaluació de les competències i en els conflictes deontològics.

Membres del grup

Nom Disciplina
Álvarez Pérez, Rosa Infermeria
Cazorla Calderón, Sergio Infermeria
Codern Bové, Núria Infermeria
Comellas Oliva, Montserrat Infermeria
Garrido Pedrosa, Jèssica Teràpia Ocupacional
González Román, Loreto Teràpia Ocupacional
Gorina Cañaveras, Marta Infermeria
Grau Sánchez, Jennifer Teràpia Ocupacional. Coordinadora del grup.
Kapanadze Kapanadze, Maria Teràpia Ocupacional
Llorens Ortega, Rafael  Infermeria
Poveda Moral, Silvia Infermeria
Rived Ocaña, Mercè Teràpia Ocupacional
Rodó Cobo, Montserrat Infermeria
Sánchez Rueda, Guadalupe Infermeria
Sánchez Ortega, Maria Aurelia Infermeria
Vernet Bellet, Raül Infermeria
Vidaña Moya, Laura Teràpia Ocupacional
Zango Martín, Inda Teràpia Ocupacional
Quintana Riera, Salvador Medicina
Poyatos Pérez, Rocío Teràpia Ocupacional. PhD student
Martínez López-Amor, Helena Tècnica de suport a la recerca