Recerca a l’EUIT

Grup de recerca OCCARE

  • Grup de recerca en Diagnòstics i Intervencions Complexes en Salut des de l’Ocupació i la Cura (OCCARE)

Research group on Complex Health Diagnoses and Interventions from Occupation and Care (OCCARE)  

Coordinadora del grup: Dra. Jennifer Grau Sánchez

El grup de recerca OCCARE forma part de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer, que inclou l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT), centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona.

La missió del grup és generar i transferir coneixement per influenciar i transformar la salut i el benestar de la societat. La recerca del grup pretén millorar la pràctica basada en l’evidència, influenciar i donar suport a les polítiques públiques de salut i socials i contribuir a una societat més informada sobre els processos de salut.​  

Des d’un enfocament complex i una perspectiva crítica, el grup de recerca es centra en tres temàtiques: i) l’estudi dels processos de salut i malaltia i el seu impacte en la persona, grups i comunitats, ii) el desenvolupament i validació de noves intervencions conductuals per a poblacions clíniques i iii) el desenvolupament i la millora de les competències i el benestar dels estudiants i professionals de la salut com agents de canvi per a transformar la salut de la societat.  

Recerca i Innovació Responsable

Els valors del grup OCCARE són respecte per la diversitat, humanització dels processos de salut, autonomia, professionalisme i innovació social. Aquests valors estan al centre de la nostra recerca i connectats amb la visió de la salut i el benestar de les persones, grups i comunitats.

L’activitat del grup es guia pels principis de Recerca i Innovació Responsable per alinear la recerca i els resultats socials i aconseguir una recerca més inclusiva, transparent i col·laborativa d’alt impacte social. Els principis que guien la nostra recerca són els següents:

Ètica. La nostra recerca persegueix aconseguir el màxim benefici possible per a les persones, grups i comunitats amb investigadores expertes en ètica i desigualtats en salut i socials. Tots els projectes segueixen les recomanacions i lleis per a la recerca amb persones i per la protecció de dades personals i s’avaluen per la Comissió d’Ètica en l’Experimentació Animal i Humana (CEEAH) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Igualtat de gènere. El grup s’acull al Pla d’Igualtat de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer. El nostre equip promou la participació de les dones en la recerca, garantint la seva integració en els processos de presa de decisions. Totes les investigadores del grup estan formades en perspectiva de gènere per l’educació i la recerca. Així, la perspectiva de gènere es considera a les preguntes de recerca, metodologia, activitats de transferència del coneixement i supervisió del personal investigador en formació.

Governança. Els nostres valors inclouen l’autonomia i la humanització dels processos de salut, entenent que les persones, grups i comunitats són un agents actius en el maneig de la seva salut, benestar i cura. El grup vol desenvolupar un enfocament basat en l’impacte per donar suport a la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i respondre als reptes socials i de salut que marquen les agendes nacionals i de la Comissió Europea. Un dels propòsits del grup és implementar estratègies flexibles d’inclusió i diversitat que permetin que tots els agents implicats participin en els processos de recerca i en les activitats de transferència del coneixement.

Accés obert. El grup OCCARE s’acull a un mandat d’accés obert per promoure l’accés al coneixement i resultats de recerca. El grup prioritza la publicació dels articles científics en revistes d’accés obert i té una estratègia transparent de comunicació de la seva recerca i activitats de transferència del coneixement.

Participació pública. La nostra recerca adopta un enfocament obert i de col·laboració amb tots els agents implicats. El grup de recerca aposta per metodologies basades en la co-creació, la col·laboració i el diàleg d’acord amb els principis de ciència ciutadana. En les activitats de transferència del coneixement es promou el debat públic i es convida a la participació ciutadana.

Educació científica. El nostre equip està compromès amb la formació d’investigadors/es novells de grau, màster i doctorat. Les nostres investigadores són professores universitàries i reconeixen la importància de l’educació horitzontal, els mètodes d’educació innovadors, l’aprenentatge basat en projectes i el raonament crític com a elements centrals.

Línies d'investigació i membres del grup

  • Diagnòstics complexos en salut

Aquesta línia investiga com els processos de salut i malaltia afecten a la persona, grups i comunitats i a les seves activitats de la vida diària, autocura, actituds, relacions interpersonals i benestar psicològic i emocional. Té en compte la interseccionalitat, els determinants socials de la salut i les desigualtats en salut, així com, adopta un enfocament inclusiu i de perspectiva de gènere que reconeix l’heterogeneïtat i la complexitat de les realitats en els diagnòstics.

Núria Codern Bové (IP), Inda Zango Martín, Mercè Rived Ocaña, Loreto González Román, Maria Kapanadze Kapanadze, Rosa Álvarez Pérez, Salvador Quintana

 

  • Intervencions complexes i resultats en salut

Aquesta línia investiga les intervencions que tenen múltiples components que interactuen, van dirigides a més d’un resultat en salut i s’adapten a les necessitats de la persona. En són un exemple estudis clínics en els àmbits de rehabilitació, salut mental i educació per a la salut, en col·laboració amb serveis de salut públics i privats i amb solucions innovadores de telemedicina i telerehabilitació.

Jennifer Grau Sánchez (IP), Laura Vidaña Moya (IP), Jèssica Garrido Pedrosa, Marta Gorina Cañaveras, Maria Aurèlia Sánchez Ortega, Maite Sanz Osorio, Rocío Poyatos

 

  • Desenvolupament professional i benestar

Dins del marc de la recerca interdisciplinària, aquesta línia investiga les competències i el benestar emocional dels estudiants i professionals de la salut. Es centra en mètodes d’aprenentatge per a la docència i la millora de les competències professionals, en mètodes per a l’avaluació de les competències i en els conflictes deontològics.

Sílvia Poveda Moral (IP), Guadalupe Sánchez Rueda, Montserrat Rodó Cobo, Montserrat Comellas Oliva, Raül Vernet Bellet, Rafael Llorens Ortega, Encarna Calmaestra Carrillo

 
Coordinadora del grup: Jennifer Grau Sánchez

 

L’OCCARE en xifres