Recerca a l’EUIT

Grups de Recerca

  • Grup de recerca en salut, participació, ocupació i tenir cura

Grup de recerca en salut, participació, ocupació i tenir cura (GrEUIT)/Health, Participation, Occupation and Care Research Group (GrEUIT)

El GrEUIT és un grup d’investigació format per personal docent i investigador dels graus d’Infermeria i de Teràpia Ocupacional de l’EUIT, que té l’objectiu de generar i transferir coneixement sobre les necessitats de la societat per mantenir i millorar la seva salut i el seu benestar, com també la millora contínua de la pràctica educativa en les ciències de la salut.

Línies d'investigació

  • Aprenentatge i desenvolupament professional

Investigació que gira al voltant de les estratègies d’aprenentatge per adquirir competències professionals, l’avaluació de les competències professionals, la transferència del coneixement i l’epistemologia en la pràctica i desenvolupament disciplinari de la Infermeria i la Teràpia Ocupacional.

  • Salut comunitària i salut pública

Línia d’investigació que vol aprofundir en la relació entre els eixos de desigualtat social en salut i l’estat de salut i benestar de les persones, i les implicacions que té en les condicions de vida i en els processos positius i negatius de salut que es generen. Aquesta línia també es centra en investigar, des del marc del tenir cura i l’ocupació, les intervencions i accions en salut com a eines de transformació social i de benestar, especialment en col·lectius en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social i la humanització i l’ètica en la comunitat.

  • Qualitat de vida i benestar personal i professional

L’interès d’aquesta línia és investigar, des de l’àmbit de l’ocupació i el tenir cura, les estratègies i accions que contribueixen al benestar personal i professional i el seu context.

Membres del grup

Nom Disciplina
Álvarez Pérez, Rosa Infermeria
Capdevila Puigpiquer, Elisabet Teràpia Ocupacional
Cazorla Calderón, Sergio Infermeria
Codern Bové, Núria Infermeria
Comellas Oliva, Montserrat Infermeria
Fernández Lamelas, Eva Infermeria
Garrido Pedrosa, Jèssica Teràpia Ocupacional
González Concepción, Melinda Infermeria
González Román, Loreto Teràpia Ocupacional
Gorina Cañaveras, Marta Infermeria
Grau Sánchez, Jennifer Teràpia Ocupacional
Kapanadze Kapanadze, Maria Teràpia Ocupacional
Llorens Ortega, Rafael  Infermeria
Peñataro Pintado, Ester Infermeria
Poveda Moral, Silvia Infermeria
Rived Ocaña, Mercè Teràpia Ocupacional
Rodó Cobo, Montse Infermeria
Roig Ester, Helena Infermeria
Sánchez Rueda, Guadalupe Infermeria
Vernet Bellet, Raül Infermeria
Vidaña Moya, Laura Teràpia Ocupacional
Zango Martín, Inda Teràpia Ocupacional