Recerca a l’EUIT

Membres del grup OCCARE

Coordinació del grup: 
Jennifer Grau Sánchez, Doctora en Biomedicina 
Departament de Teràpia Ocupacional 
jennifergrau@euit.fdsll.cat 
ORCID: 0000-0002-8123-1745 

 

Núria Casasayas Pañella 
Tècnica de Suport a la Recerca 
nuriacasasayas@euit.fdsll.cat 

Línia 1: Diagnòstics complexos en salut 

Núria Codern Bové, Doctora en Sociologia 
Departament d’Infermeria 
nuriacodern@euit.fdsll.cat 
ORCID: 0000-0003-0210-7488 

 

Inda Zango Martín, Doctora en Recerca Sociosanitària 
Departament de Teràpia Ocupacional 
indazango@euit.fdsll.cat 
ORCID: 0000-0003-0355-7261 

 

Mercè Rived Ocaña, Doctora en Psicologia 
Departament de Teràpia Ocupacional 
mercerived@euit.fdsll.cat 
ORCID: 0000-0002-3361-918X 

 

Loreto González Román, Doctora en Fisioteràpia 
Departament de Teràpia Ocupacional 
loretogonzalez@euit.fdsll.cat 
ORCID: 0000-0002-5916-9121 

 

Maria Kapanadze Kapanadze, Doctora en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida 
Departament de Teràpia Ocupacional 
mariakapanadze@euit.fdsll.cat 
ORCID: 0000-0003-2916-2655 

 

Rosa Álvarez Pérez, investigadora predoctoral en Educació i Societat 
Departament d’Infermeria 
rosaalvarez@euit.fdsll.cat 
ORCID: 0000-0003-2722-4023 

Línia 2: Intervencions complexes i resultats en Salut 

Laura Vidaña Moya, Doctora en Psicologia de la Salut 
Departament de Teràpia Ocupacional 
lauravidana@euit.fdsll.cat 
ORCID: 0000-0003-3964-1625 

 

Jèssica Garrido Pedrosa, Doctora en Salut, Benestar i Qualitat de Vida 
Departament de Teràpia Ocupacional 
jessicagarrido@euit.fdsll.cat 
ORCID: 0000-0002-2550-7727 

 

Marta Gorina Cañaveras, Doctora en Psicologia de la Salut i l’Esport 
Departament d’Infermeria 
martagorina@euit.fdsll.cat 
ORCID: 0000-0003-4097-0717 

 

Maite Sanz Osorio, Doctora en Infermeria i Salut 
Departament d’Infermeria 
maitesanz@euit.fdsll.cat 
ORCID: 0000-0001-6975-2460 

 

Rocío Poyatos Pérez, investigadora predoctoral en Estudis Avançats en Drets Humans 
Departament de Teràpia Ocupacional 
rociopoyatos@euit.fdsll.cat
ORCID: 0000-0003-1120-2495  

Línia 3: Desenvolupament professional i benestar

Guadalupe Sánchez Rueda, Doctora en Pedagogia
Departament d’Infermeria
guadalupesanchez@euit.fdsll.cat
ORCID: 0000-0002-4163-7492 

 

Montserrat Rodó Cobo, Doctora en Infermeria
Departament d’Infermeria
montserodo@euit.fdsll.cat
ORCID: 0000-0001-6328-4459 

 

Montserrat Comellas Oliva, Doctora en Gestió d’Infermeria
Departament d’Infermeria
montsecomellas@euit.fdsll.cat
ORCID: 0000-0002-2822-0051 

 

Raül Vernet Bellet, Doctor en Medicina
Departament d’Infermeria
raulvernet@euit.fdsll.cat
ORCID: 0000-0002-1964-6974 

 

Rafael Llorens Ortega, investigador predoctoral en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut
Departament d’Infermeria
rafallorens@euit.fdsll.cat 
ORCID: 0000-0002-0657-4975 

 

Encarna Calmaestra Carrillo, investigadora predoctoral en Infermeria i Salut
Departament d’Infermeria
encarnacalmaestra@euit.fdsll.cat
ORCID: 0000-0002-6352-5061 

 

Sílvia Bleda García, Doctora en Educació
Departament d’Infermeria
 

 

María José Jiménez Gutiérrez, professora
Departament d’Infermeria