Recerca a l’EUIT

SOD-EO (Satisfacció amb l’Ocupació Diària – Equilibri Ocupacional)

SOD-EO està d’aniversari, ja es compleix un any des de la presentació del mateix!

El SOD-EO és l’eina que avalua l’activitat de la persona, la satisfacció amb la seva ocupació i el nivell d’equilibri ocupacional.

El SOD-EO és una eina utilitzada per terapeutes ocupacionals que s’administra mitjançant una entrevista. Permet conèixer la satisfacció de les persones sobre les activitats que fan al llarg del dia, tant de tipus productiu com de lleure, activitats domèstiques i d’autocura. D’altra banda, engloba la valoració de l’equilibri ocupacional per a cadascuna d’aquestes quatre àrees. L’equilibri ocupacional és la percepció individual de tenir la quantitat correcta i la variació adequada d’activitats significatives per a la persona i que estiguin en concordança amb les capacitats i els interessos.
 
Tot i que l’especialista en l’ocupació humana és el terapeuta ocupacional, la informació sobre la satisfacció amb les activitats realitzades i l’equilibri ocupacional de la persona pot ser interessant per a diferents professionals sociosanitaris.
 
Serveixi d’exemple, el testimoni de professionals que estan utilitzant l’eina en el seu dia a dia.

L’adaptació de l’eina a Espanya la van treballar un equip d’investigadores i investigadors liderat per la Dra. Laura Vidaña (EUIT), comptant amb el Dr. José Antonio Merchán (UVic-UCC), la Dra. Inda Zango (EUIT) i la Dra. Dra. Paula Peral (UMH). D’aquest procés de traducció i validació també en van formar part la Dra. Mona Eklund, creadora de l’eina original (Satisfaction with Daily Occupation-Occupational Balance) i la Dra. Jenny Hudqvist de la Universitat de Lund (Suècia).

Si vols adquirir el manual i el vídeo formatiu, fes click aquí.