Grau en Infermeria

Infermeria com a professió

La infermera* vetlla pel benestar de les persones en tot el seu cicle vital, treballant en la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia, en processos aguts,
crònics i situacions de dol.

*Segons la guia de la UAB per la igualtat de gènere, que recomana l’ús del femení en les professions històricament amb major presència de dones.

Les persones, famílies i comunitats són el centre d’atenció de les infermeres. Tenen en compte a la persona com a ésser humà que té necessitats físiques, psíquiques, socials i culturals. Les seves actuacions estan basades en principis científics, humanistes i ètics. Poden dur a terme la seva tasca professional allà on hi hagi persones, famílies i/o comunitat, en situacions tant de salut com de malaltia.

Les infermeres són les expertes professionals en el tenir cura i poden desenvolupar les seves competències en: