Grau d’Infermeria

Infermeria com a professió

La infermera* vetlla pel benestar de les persones al llarg de tota la seva vida, des del naixement fins a la mort. Treballant en la promoció de la salut i la prevenció de factors de risc, actuant en presència de malaltia, tant en processos aguts com crònics, i en els processos de dol.

*Segons la guia de la UAB per la igualtat de gènere, que recomana l’ús del femení en les professions històricament amb major presència de dones.

Descripció

La infermeria és la disciplina responsable del desenvolupament de les cures infermeres, aportant aquesta activitat específica en els equips interdisciplinaris dels quals forma part en diferents entorns sanitaris. Als diferents sistemes de salut, les infermeres i infermers comparteixen amb altres professionals sanitaris les funcions d’avaluació, planificació, organització i direcció per a garantir un sistema de salut adequat. Promouen el desenvolupament de les potencialitats de les persones, en les diverses situacions de la seva vida, la promoció de la salut, la prevenció de malalties i les cures de les persones sanes, malaltes o amb diversitat funcional.

Qui són els receptors de les cures infermeres?

Les persones, famílies i comunitats són el centre d’atenció de les infermeres i infermers. Tenen en compte a la persona com a ésser humà que té necessitats físiques, psíquiques, socials i culturals. Les infermeres i infermers són els experts en la cura professional i les seves actuacions estan basades en principis científics, humanistes i ètics. Poden dur a terme la seva tasca professional allà on hi hagi persones, famílies i/o comunitat, en situacions tant de salut com de malaltia.