Internacional

Estudiants internacionals

Estudiants de màster i postgrau

Aquells estudiants que vulguin cursar estudis de diploma de postgrau o màster han d’emplenar el formulari d’inscripció online disponible als següents enllaços:

MÀSTER EN INFERMERIA QUIRÚRGICA
POSTGRAU EN INTEGRACIÓ SENSORIAL
POSTGRAU EN INFERMERIA QUIRÚRGICA

Per altra banda, per tal d’obtenir el títol del diploma de postgrau o màster, els estudiants hauran de fer els tràmits necessaris per legalitzar el seu títol abans de la seva arribada.

Per ampliar informació, podeu consultar el següent enllaç:

Legalització de títols estrangers

Contacte: info.postgrau@uab.cat

Estudiants de grau

Consulteu aquí les vies d’accés per a estudiants internacionals.