Grau d’infermeria

Pràctiques a centres externs

Les pràctiques constitueixen una part important del període de formació dels i les futures professionals d’Infermeria.

Durant aquest període l’estudiant s’endinsa en el complex món de l’exercici professional. És el moment d’integrar a la pràctica els coneixements adquirits a l’aula.

 

Model de pràctiques de l’EUIT

L’EUIT treballa en el desenvolupament d’un model de pràctiques externes propi que pretén ser una guia per adquirir les competències de cada període pràctic a partir d’afavorir que l’estudiant integri la teoria i la pràctica des d’un marc formatiu reflexiu i crític que l’ajudi en la seva integració futura en el món laboral.

Programa de pràctiques

Els períodes de formació teòrica i pràctica s’alternen al llarg dels diferents cursos. Conté 4 assignatures pràctiques (Pràcticum II, Pràcticum III, Pràcticum V i Pràctica Externa) distribuïdes en 2n, 3r i 4t curs.

Més de 80 centres diferents, curosament seleccionats que l’estudiant pot escollir.

Cada període pràctic inclou:

  • Seminaris setmanals grupals.
  • Estada pràctica tutoritzada per un tutor acadèmic i un tutor de la pràctica.