Grau en Infermeria

Pràctiques a centres externs

Les pràctiques constitueixen una part important del període de formació dels i les futures professionals d’Infermeria.

Durant aquest període l’estudiant s’endinsa en el complex món de l’exercici professional. És el moment d’integrar a la pràctica els coneixements adquirits a l’aula.

Model de pràctiques de l’EUIT

L’EUIT treballa en el desenvolupament d’un model de pràctiques externes propi que pretén ser una guia per adquirir les competències de cada període pràctic a partir d’afavorir que l’estudiant integri la teoria i la pràctica des d’un marc formatiu reflexiu i crític que l’ajudi en la seva integració futura en el món laboral.

Programa de pràctiques

Els períodes de formació teòrica i pràctica s’alternen al llarg dels diferents cursos. El programa de pràctiques conté 8 assignatures pràctiques distribuïdes entre 2n, 3r i 4t curs.

L’estada pràctica està tutoritzada per:

  • Un/a professor/a associat/da de la pràctica
  • Un/a tutor/a de la pràctica infermera del centre de pràctiques

L’estudiant pot escollir entre més de 80 centres diferents, curosament seleccionats.

Centres de pràctiques

Consulta aquí la llista de centres on pots realitzar les pràctiques.