Estudis

Contraprestació per a tutors/es de la pràctica

El concepte de contraprestació parteix de la necessitat de reconèixer l’activitat docent realitzada pels professionals de les organitzacions que mantenen un conveni amb l’EUIT per la formació pràctica dels estudiants. Aquests professionals els anomenem “tutors/es de la pràctica”.

Aquest sistema dona accés gratuït a cursos de formació continuada que ofereix l’EUIT amb aquesta finalitat i ofereix a els/les tutors/es de la pràctica diferents serveis com a contraprestació de la docència realitzada amb l’estudiantat.

* Un cop matriculat/da trobaràs tota la informació del teu programa al moodle

SERVEI BÀSIC

CERTIFICACIÓ de la docència realitzada en cada un dels pràcticums.

 

ALTRES SERVEIS 

Dirigits als/les tutors/es de la pràctica que han realitzat aquesta funció durant el curs anterior.

El període de sol·licitud del primer semestre, a gaudir durant el transcurs del curs acadèmic, és del 12/09 al 30/09, amb resolució abans del 15/10.

El període de sol·licitud del segon semestre és del 10/01 al 25/01, amb resolució abans del 12/02.

FORMACIÓ

Consulta els cursos de formació assistencial:

PROPERAMENT

6a ed. Introducció a la recerca en les ciències de la salut (on-line)

Descripció: Cada vegada més, cal fonamentar científicament la praxi professional i demostrar el rigor en les intervencions plantejades. La investigació forma part de les competències dels professionals sanitaris a fi de millorar la seva pràctica diària, incrementar l’evidència científica i optimitzar els recursos. Des d’aquest marc, aquest curs pretén ser un espai d’aprenentatge teòric i pràctic que cobreixi aquests reptes i demandes actuals de la pràctica quotidiana.
Professorat: Núria Codern, Inda Zango, Loreto González i Maria Kapanadze
Dirigit a: Infermers/eres i terapeutes ocupacionals, que hagin estat tutors/ores de la pràctica de l’EUIT durant el curs 2021-2022.
Metodologia: El curs serà 100% on-line amb sessions programades de caràcter telepresencial.
Data d’inici i finalització: 20, 21, 22, 23 i 24 de març del 2023 de 16:00 a 20:00h.

» Consulta el programa

PROPERAMENT

Dansateràpia transpersonal (presencial)

Descripció: Aquest curs oferirà eines psico-corporals i de dansateràpia transpersonal per promoure una comprensió de la relació terapèutica en àmbits socials, sanitari i educatiu molt més integradora.
Professorat: Lorena Escribano González
Dirigit a: Tutores i tutors de la pràctica del grau de Teràpia Ocupacional del curs acadèmic 21/22
Metodologia: El curs serà presencial amb metodologia teoricopràctica i vivencial.
Data d’inici i finalització: 31 de maig i 5 de juny del 2023 de 9:00 a 13:00h.

» Consulta el programa

PROPERAMENT

Comunicació des de la cura a través de la comunicació no-violenta (presencial)

Descripció: La finalitat d’aquesta formació és realitzar una introducció als principals fonaments de la comunicació no-violenta com una pràctica la finalitat de la qual se centra a millorar les relacions en els diferents àmbits en què les persones utilitzem la comunicació per escoltar i comprendre l’altre,
així com també com a element clau de l’autoconeixement.
Professorat: Inda Zango Martín
Dirigit a: Tutores i tutors de la pràctica del Servei de Valoració a la Dependència (SEVAD) del curs acadèmic 2021/2022.
Metodologia: El curs serà presencial amb metodologia teoricopràctica.
Data d’inici i finalització: 13 i 14 de març de 2023 de 8:30 a 14:30h.

» Consulta el programa

PROPERAMENT

Anàlisis clínic de la mà traumàtica per una intervenció efectiva (presencial)

Descripció: El curs pretén aportar al alumne eines per poder millorar la seva tasca actual en el món de la rehabilitació física i mes concretament en el de la mà traumàtica.
Professorat: Ana Mª Teixidó Serés
Dirigit a: Tutores i tutors de la pràctica de Teràpia Ocupacional durant el curs 21/22
Metodologia: Sessions teòricopràctiques sobre la rehabilitació de la mà
Data d’inici i finalització: 25 i 26 de maig de 2023 de 9:00 a 14:00h.

» Consulta el programa

PROPERAMENT

Formació de tutors/es per a la pràctica de Teràpia Ocupacional (presencial)

Descripció:
Professorat:
Dirigit a:
Metodologia:
Data d’inici i finalització: A determinar

» Consulta el programa

Consulta els cursos de formació específica en docència en aquest enllaç.

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA I RECERCA

 • Accés als recursos digitals de l’EUIT mitjançant el catàleg de la biblioteca. Aquests recursos inclouen:
  • Bases de dades: CINAHL, CUIDEN i NNN Consult
  • Revistes en línia
   – Revistes de la Fundación Index (inclou 49 revistes, entre les quals: Avances en Enfermería, Index de Enfermería i Enfermería Docente)
   – American Journal of Occupational Therapy
   – British Journal of Occupational Therapy
   – Canadian Journal of Occupational Therapy
 • Píndoles formatives en recursos digitals i gestors bibliogràfics via telepresencial.
  Aquestes píndoles formatives tenen una durada de 2h i estan impartides pel Servei de Biblioteca.
  » Inscriu-t’hi

PROPERAMENT

Introducció a l'ús del gestor bibliogràfic Mendeley (on-line)

Descripció: Actualment, tant els investigadors com els professionals de la salut necessiten cercar informació per situar l’estat de la qüestió o per actualitzar els seus coneixements i cercar evidències per tal d’oferir una atenció de qualitat en la seva pràctica professional. Els gestors bibliogràfics són eines que permeten crear biblioteques personals, on tenir endreçades no només les dades de documents sinó també el text complet, i citar automàticament en un text (en diferents estils com APA, Vancouver…), en cas d’haver de redactar articles de revistes, informes o reports.
Professorat: Maria Àngels Pujols Barniol i Rosa M. Piqué Ferrer
Dirigit a: Infermers/eres i terapeutes ocupacionals, que hagin estat tutors/ores de la pràctica de l’EUIT durant el curs 2022-2023.
Metodologia: El curs serà 100% on-line amb sessions programades de caràcter telepresencial.
Data d’inici i finalització: 2 hores (1 sessió de 2h)
Dimecres, 4 d’octubre de 2023, de 10:30 a 12:30h.

Dimarts, 24 d’octubre de 2023, de 15.00 a 17.00 h.

Dimecres, 20 de març de 2024, de 10:30 a 12:30 h.

Dimarts, 30 d’abril de 2024, de 15.00 a 17.00 h.

» Consulta el programa

PROPERAMENT

Recursos digitals de la Biblioteca EUIT (on-line)

Descripció: El professional de la salut i l’investigador necessita accedir a recursos de provada qualitat científica. Per respondre a aquesta demanda la Biblioteca EUIT ha realitzat un recull de recursos per a estudiants, docents, professionals i investigadors, accessibles a través del seu catàleg en línia Koha. Amb aquesta píndola formativa l’alumnat podrà identificar i escollir els diferents recursos segons la necessitat d’informació i comprendre el procés d’elaboració d’una cerca bàsica sobre un tema d’interès en bases de dades científiques.
Professorat: Maria Àngels Pujols Barniol i Rosa M. Piqué Ferrer
Dirigit a: Infermers/eres i terapeutes ocupacionals, que hagin estat tutors/ores de la pràctica de l’EUIT durant el curs 2022-2023.
Metodologia: El curs serà 100% on-line amb sessions programades de caràcter telepresencial.
Data d’inici i finalització: 2 hores (1 sessió de 2h)
Dimecres, 27 de setembre de 2023, de 10:30 a 12:30 h.

Dimarts, 10 d’octubre de 2023, de 15.00 a 17.00 h.

Dimecres, 13 de març de 2024, de 10:30 a 12:30h.

Dimarts, 16 d’abril de 2024, de 15.00 a 17.00 h.

» Consulta el programa

 • Accés a les sessions científiques via on-line o presencial
  » Calendari de sessions
  Les sessions científiques estan organitzades per la Unitat de Suport a la Recerca i la Innovació i tenen com objectiu compartir coneixement relacionat amb projectes de recerca, formació en recursos de recerca, transferència i innovació o altres.

SUMA’T

Col·labora com a docent en els diferents estudis que oferim en funció del nivell acadèmic i de l’àrea d’expertesa.

» Contacta’ns

MÉS INFORMACIÓ

Tel. 93 783 77 77 | CONTACTE l formaciocontinuada@euit.fdsll.cat