Estudis

Contraprestació per a tutors/es de la pràctica

El concepte de contraprestació parteix de la necessitat de reconèixer l’activitat docent realitzada pels professionals de les organitzacions que mantenen un conveni amb l’EUIT per la formació pràctica dels estudiants. Aquests professionals els anomenem “tutors/es de la pràctica”.

Aquest sistema dona accés gratuït a cursos de formació continuada que ofereix l’EUIT amb aquesta finalitat i ofereix a els/les tutors/es de la pràctica diferents serveis com a contraprestació de la docència realitzada amb l’estudiantat.

* Un cop matriculat/da trobaràs tota la informació del teu programa al Moodle

SERVEI BÀSIC

CERTIFICACIÓ de la docència realitzada en cada un dels pràcticums.

 

ALTRES SERVEIS 

Dirigits als/les tutors/es de la pràctica que han realitzat aquesta funció durant el curs anterior.

El període de sol·licitud del primer semestre és del 25/09 al 15/10.

El període de sol·licitud del segon semestre és del 10/01 al 25/01.

FORMACIÓ

Consulta els cursos de formació que oferim:

INSCRIPCIONS OBERTES

7a ed. Introducció a la recerca en les ciències de la salut (on-line)

Descripció: Cada vegada més, cal fonamentar científicament la praxi professional i demostrar el rigor en les intervencions plantejades. La investigació forma part de les competències dels professionals sanitaris a fi de millorar la seva pràctica diària, incrementar l’evidència científica i optimitzar els recursos. Des d’aquest marc, aquest curs pretén ser un espai d’aprenentatge teòric i pràctic que cobreixi aquests reptes i demandes actuals de la pràctica quotidiana.
Professorat: Núria Codern, Inda Zango, Loreto González i Maria Kapanadze
Dirigit a: Infermers/eres i terapeutes ocupacionals, que hagin estat tutors/ores de la pràctica de l’EUIT durant el curs 2022-2023.
Metodologia: El curs serà 100% on-line amb sessions programades de caràcter telepresencial.
Data d’inici i finalització: 20, 21, 22 i 23 de novembre del 2023 de 16:00 a 20:00h.

» Consulta el programa

INSCRIPCIONS OBERTES

Dansateràpia transpersonal (presencial)

Descripció: Aquest curs oferirà eines psico-corporals i de dansateràpia transpersonal per promoure una comprensió de la relació terapèutica en àmbits socials, sanitari i educatiu molt més integradora.
Professorat: Lorena Escribano González
Dirigit a: Tutores i tutors de la pràctica del grau en Teràpia Ocupacional del curs acadèmic 22/23
Metodologia: El curs serà presencial amb metodologia teòrico-pràctica i vivencial.
Data d’inici i finalització: 4, 11 i 13 de desembre de 2023 de 15:30 a 20:30h.

» Consulta el programa

INSCRIPCIONS OBERTES

Emprenedoria en el món de la salut

Descripció: La finalitat d’aquesta formació és adquirir el coneixement necessari per ser capaç d’emprendre, conèixer els riscos i els beneficis del món emprenedor i capacitar a les persones sobre les operacions fiscals i legals a dur a terme en l’inici de qualsevol projecte empresarial.
Professorat: Roger Olomí Marcet
Metodologia: El curs serà presencial i s’utilitzarà la metodologia de simulació “roll playing”
Data d’inici i finalització: 20 i 27 d’octubre de 2023 de 16:00 a 20:00h.

» Consulta el programa

INSCRIPCIONS OBERTES

Especialització en el procés de tutorització del pràcticum de Teràpia Ocupacional (1r nivell)

Descripció: El curs pretén identificar i facilitar instruments i recursos, així com proporcionar un espai de reflexió i d’eines al tutor/a de la pràctica, que fomenten i potencien un acompanyament íntegre en la complexitat del procés de tutorització de Pràcticum I i II del grau de Teràpia Ocupacional.
Professorat: Laura Vidaña, Jèssica Garrido i Mercè Rived.
Dirigit a: Terapeutes ocupacionals, tutors/res de la pràctica d’estudiants de Pràcticums I i II del grau en Teràpia Ocupacional de l’EUIT
Metodologia: Formació de modalitat semipresencial
Data d’inici i finalització: Sessions presencials a l’EUIT els dies 11, 17 i 28 de novembre de 2023 de 9:00 a 14:00h i de 15:00 a 18:00h.

» Consulta el programa

PROPERAMENT

Anàlisis clínic de la mà traumàtica per una intervenció efectiva (presencial)

Descripció: El curs pretén aportar a l’alumnat eines per poder millorar la seva tasca actual en el món de la rehabilitació física i, més concretament, en el de la mà traumàtica.
Professorat: Ana Mª Teixidó Serés
Dirigit a: Tutores i tutors de la pràctica de Teràpia Ocupacional
Metodologia: Sessions teòricopràctiques sobre la rehabilitació de la mà
Data d’inici i finalització: 2n semestre, dates a concretar

» Consulta el programa

Per inscriure’t a qualsevol d’aquests cursos, omple aquest formulari.

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA I RECERCA

 • Accés als recursos digitals de l’EUIT mitjançant el catàleg de la biblioteca. Aquests recursos inclouen:
  • Bases de dades: CINAHL, CUIDEN i NNN Consult
  • Revistes en línia
   – Revistes de la Fundación Index (inclou 49 revistes, entre les quals: Avances en Enfermería, Index de Enfermería i Enfermería Docente)
   – American Journal of Occupational Therapy
   – British Journal of Occupational Therapy
   – Canadian Journal of Occupational Therapy
 • Píndoles formatives en recursos digitals i gestors bibliogràfics via telepresencial.
  Aquestes píndoles formatives tenen una durada de 2h i estan impartides pel Servei de Biblioteca.
  » Inscriu-t’hi

PROPERAMENT

Introducció a l'ús del gestor bibliogràfic Mendeley (on-line)

Descripció: Actualment, tant els investigadors com els professionals de la salut necessiten cercar informació per situar l’estat de la qüestió o per actualitzar els seus coneixements i cercar evidències per tal d’oferir una atenció de qualitat en la seva pràctica professional. Els gestors bibliogràfics són eines que permeten crear biblioteques personals, on tenir endreçades no només les dades de documents sinó també el text complet, i citar automàticament en un text (en diferents estils com APA, Vancouver…), en cas d’haver de redactar articles de revistes, informes o reports.
Professorat: Maria Àngels Pujols Barniol i Rosa M. Piqué Ferrer
Dirigit a: Infermers/eres i terapeutes ocupacionals, que hagin estat tutors/ores de la pràctica de l’EUIT durant el curs 2022-2023.
Metodologia: El curs serà 100% on-line amb sessions programades de caràcter telepresencial.
Data d’inici i finalització: 2 hores (1 sessió de 2h)
Dimecres, 4 d’octubre de 2023, de 10:30 a 12:30h.

Dimarts, 24 d’octubre de 2023, de 15.00 a 17.00 h.

Dimecres, 20 de març de 2024, de 10:30 a 12:30 h.

Dimarts, 30 d’abril de 2024, de 15.00 a 17.00 h.

» Consulta el programa

PROPERAMENT

Recursos digitals de la Biblioteca EUIT (on-line)

Descripció: El professional de la salut i l’investigador necessita accedir a recursos de provada qualitat científica. Per respondre a aquesta demanda la Biblioteca EUIT ha realitzat un recull de recursos per a estudiants, docents, professionals i investigadors, accessibles a través del seu catàleg en línia Koha. Amb aquesta píndola formativa l’alumnat podrà identificar i escollir els diferents recursos segons la necessitat d’informació i comprendre el procés d’elaboració d’una cerca bàsica sobre un tema d’interès en bases de dades científiques.
Professorat: Maria Àngels Pujols Barniol i Rosa M. Piqué Ferrer
Dirigit a: Infermers/eres i terapeutes ocupacionals, que hagin estat tutors/ores de la pràctica de l’EUIT durant el curs 2022-2023.
Metodologia: El curs serà 100% on-line amb sessions programades de caràcter telepresencial.
Data d’inici i finalització: 2 hores (1 sessió de 2h)
Dimecres, 27 de setembre de 2023, de 10:30 a 12:30 h.

Dimarts, 10 d’octubre de 2023, de 15.00 a 17.00 h.

Dimecres, 13 de març de 2024, de 10:30 a 12:30h.

Dimarts, 16 d’abril de 2024, de 15.00 a 17.00 h.

» Consulta el programa

 • Accés a les sessions científiques via on-line o presencial
  » Calendari de sessions
  Les sessions científiques estan organitzades per la Unitat de Suport a la Recerca i la Innovació i tenen com objectiu compartir coneixement relacionat amb projectes de recerca, formació en recursos de recerca, transferència i innovació o altres.

SUMA’T

Col·labora com a docent en els diferents estudis que oferim en funció del nivell acadèmic i de l’àrea d’expertesa.

» Contacta’ns

MÉS INFORMACIÓ

Tel. 93 783 77 77 | CONTACTE l formaciocontinuada@euit.fdsll.cat