Estudis

Contraprestació per a tutors/es de la pràctica

El concepte de contraprestació parteix de la necessitat de reconèixer l’activitat docent realitzada pels professionals de les organitzacions que mantenen un conveni amb l’EUIT per la formació pràctica dels estudiants. Aquests professionals els anomenem “tutors/es de la pràctica”.

Aquest sistema dona accés gratuït als cursos de formació continuada que ofereix l’EUIT amb aquesta finalitat i ofereix a els/les tutors/es de la pràctica diferents serveis com a contraprestació de la docència realitzada amb l’estudiantat.

Aquells centres que mantinguin un conveni de pràctiques actiu amb l’EUIT i prioritàriament els que hagin acollit estudiants de pràctiques el curs anterior, podran obtenir contraprestació formativa.

SERVEI BÀSIC

CERTIFICACIÓ de la docència realitzada en cada un dels pràcticums.

 

ALTRES SERVEIS 

Dirigits als/les tutors/es de la pràctica que han realitzat aquesta funció durant el curs anterior.

El període de sol·licitud del primer semestre és del 25/09 al 15/10.

El període de sol·licitud del segon semestre és del 10/01 al 25/01.

FORMACIÓ

Consulta els cursos de formació que oferim:

PROPERAMENT

Taller pràctic de mobilitzacions

Descripció: En el taller pràctic de mobilitzacions es planteja la pràctica d’una manera de mobilitzar més respectuosa amb el/la professional i la persona atesa desenvolupant una major consciència motriu.
Professorat: Miriam Rigual.
Dirigit a: Professionals sanitaris (terapeutes ocupacionals, infermeres, auxiliars d’infermeria…) i/o socials (tècnics en atenció a la dependència, educadors/es socials, treballadors/es de la llar) que atenen a persones amb dependència i/o mobilitat reduïda.
Metodologia: Curs teoricopràctic i presencial.
Data d’inici i finalització: a concretar

» Consulta el programa

PROPERAMENT

8a ed. Introducció a la recerca en les ciències de la salut (on-line)

Descripció: Cada vegada més, cal fonamentar científicament la praxi professional i demostrar el rigor en les intervencions plantejades. La investigació forma part de les competències dels professionals sanitaris a fi de millorar la seva pràctica diària, incrementar l’evidència científica i optimitzar els recursos. Des d’aquest marc, aquest curs pretén ser un espai d’aprenentatge teòric i pràctic que cobreixi aquests reptes i demandes actuals de la pràctica quotidiana.
Professorat: Núria Codern, Inda Zango, Loreto González i Maria Kapanadze
Dirigit a: Infermers/eres i terapeutes ocupacionals, que hagin estat tutors/ores de la pràctica de l’EUIT.
Metodologia: El curs serà 100% on-line amb sessions programades de caràcter telepresencial.
Data d’inici i finalització: a concretar.

» Consulta el programa

PROPERAMENT

3a ed. Dansateràpia transpersonal i diversitat funcional (presencial)

Descripció: Aquest curs oferirà eines de psicologia somàtica i de dansateràpia transpersonal per promoure una comprensió molt més integradora de la relació terapèutica en àmbits socials, sanitari i educatiu.
Professorat: Lorena Escribano González
Dirigit a: Tutores i tutors de la pràctica del grau en Teràpia Ocupacional.
Professionals de la salut, l’àmbit social i/o educatiu que vulguin desenvolupar noves tècniques per intervenir amb persones, incloent aquelles amb diversitat funcional.
Metodologia: El curs serà presencial amb metodologia teòrico-pràctica i vivencial.
Data d’inici i finalització: a concretar.

» Consulta el programa

PROPERAMENT

Avaluar en situacions de complexitat: supervisió des de la perspectiva humanista i sistèmica

Descripció: El curs pretén proporcionar un entrenament ampli i significatiu en l’experiència de la valoració des d’un enfocament sistèmic i humanista. Dotar d’eines , estratègies i tècniques de maneig per identificar i intervenir en situacions difícils i/o d’alta complexitat.
Professorat: Mercè Rived.
Dirigit a: Professionals avaluadors/res de persones en situació de dependència, treballadors i treballadores
del SEVAD.
Metodologia: Curs teoricopràctic i vivencial.
Data d’inici i finalització: a concretar.

» Consulta el programa

PROPERAMENT

3a ed. Anàlisi clínica de la mà traumàtica per una intervenció efectiva (presencial)

Descripció: El curs pretén aportar a l’alumnat eines per poder millorar la seva tasca actual en el món de la rehabilitació física i, més concretament, en el de la mà traumàtica.
Professorat: Ana Mª Teixidó Serés
Dirigit a: Tutores i tutors de la pràctica de Teràpia Ocupacional
Metodologia: Sessions teòricopràctiques sobre la rehabilitació de la mà
Data d’inici i finalització: a concretar.

» Consulta el programa

PROPERAMENT

Especialització en el procés de tutorització del pràcticum de Teràpia Ocupacional (1r nivell)

Descripció: El curs pretén identificar i facilitar instruments i recursos, així com proporcionar un espai de reflexió i d’eines al tutor/a de la pràctica, que fomenten i potencien un acompanyament íntegre en la complexitat del procés de tutorització de Pràcticum I i II del grau de Teràpia Ocupacional.
Professorat: Laura Vidaña, Jèssica Garrido i Mercè Rived.
Dirigit a: Terapeutes ocupacionals, tutors/res de la pràctica d’estudiants de Pràcticums I i II del grau en Teràpia Ocupacional de l’EUIT
Metodologia: Formació de modalitat semipresencial
Data d’inici i finalització: a concretar.

» Consulta el programa

Per inscriure’t a qualsevol d’aquests cursos, omple aquest formulari.

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA I RECERCA

 • Accés als recursos digitals de l’EUIT mitjançant el catàleg de la biblioteca. Aquests recursos inclouen:
  • Bases de dades: CINAHL, CUIDEN i NNN Consult
  • Revistes en línia
   – Revistes de la Fundación Index (inclou 49 revistes, entre les quals: Avances en Enfermería, Index de Enfermería i Enfermería Docente)
   – American Journal of Occupational Therapy
   – British Journal of Occupational Therapy
   – Canadian Journal of Occupational Therapy
 • Píndoles formatives en recursos digitals i gestors bibliogràfics via telepresencial.
  Aquestes píndoles formatives tenen una durada de 2h i estan impartides pel Servei de Biblioteca.
  » Inscriu-t’hi

PROPERAMENT

Introducció a l'ús del gestor bibliogràfic Mendeley (on-line)

Descripció: Actualment, tant els investigadors com els professionals de la salut necessiten cercar informació per situar l’estat de la qüestió o per actualitzar els seus coneixements i cercar evidències per tal d’oferir una atenció de qualitat en la seva pràctica professional. Els gestors bibliogràfics són eines que permeten crear biblioteques personals, on tenir endreçades no només les dades de documents sinó també el text complet, i citar automàticament en un text (en diferents estils com APA, Vancouver…), en cas d’haver de redactar articles de revistes, informes o reports.
Professorat: Maria Àngels Pujols Barniol i Rosa M. Piqué Ferrer
Dirigit a: Infermers/eres i terapeutes ocupacionals, que hagin estat tutors/ores de la pràctica de l’EUIT.
Metodologia: El curs serà 100% on-line amb sessions programades de caràcter telepresencial.
Durada: 2 hores (1 sessió de 2h)
Data:
– Dimecres 20 de març de 2024, de 10:30 a 12:30h.
– Dimarts 30 d’abril de 2024, de 15.00 a 17.00h.

» Consulta el programa

PROPERAMENT

Recursos digitals de la Biblioteca EUIT (on-line)

Descripció: El professional de la salut i l’investigador necessita accedir a recursos de provada qualitat científica. Per respondre a aquesta demanda la Biblioteca EUIT ha realitzat un recull de recursos per a estudiants, docents, professionals i investigadors, accessibles a través del seu catàleg en línia Koha. Amb aquesta píndola formativa l’alumnat podrà identificar i escollir els diferents recursos segons la necessitat d’informació i comprendre el procés d’elaboració d’una cerca bàsica sobre un tema d’interès en bases de dades científiques.
Professorat: Maria Àngels Pujols Barniol i Rosa M. Piqué Ferrer
Dirigit a: Infermers/eres i terapeutes ocupacionals, que hagin estat tutors/ores de la pràctica de l’EUIT.
Metodologia: El curs serà 100% on-line amb sessions programades de caràcter telepresencial.
Durada: 2 hores (1 sessió de 2h)
Data:
– Dimecres 13 de març de 2024, de 10:30 a 12:30h.
– Dimarts 16 d’abril de 2024, de 15.00 a 17.00h.

» Consulta el programa

 • Accés a les sessions científiques via on-line o presencial
  » Calendari de sessions
  Les sessions científiques estan organitzades per la Unitat de Suport a la Recerca i la Innovació i tenen com objectiu compartir coneixement relacionat amb projectes de recerca, formació en recursos de recerca, transferència i innovació o altres.

SUMA’T

Col·labora com a docent en els diferents estudis que oferim en funció del nivell acadèmic i de l’àrea d’expertesa.

» Contacta’ns

MÉS INFORMACIÓ

Tel. 93 783 77 77 | CONTACTE l formaciocontinuada@euit.fdsll.cat