Grau en Terapia Ocupacional

Orientació i sortides professionals

Activitats d'orientació professional

L’orientació professional a l’EUIT té per objectiu donar a conèixer aspectes clau del mon laboral una vegada es preveu la finalització dels estudis: ja sigui la col·legiació, com cercar feina, possibles opcions laborals d’acord amb els temps actuals, opcions laborals internacionals i també amb una prospecció a nivell formatiu de postgrau.

Activitats curs 2021 – 2022

Activitats curs 2019 – 2020

Activitats curs 2018 – 2019

Activitats curs 2017 – 2018

Activitats curs 2016 – 2017

Activitats curs 2015 – 2016

Activitats curs 2014 – 2015

Activitats curs 2013 – 2014

Sortides professionals

La Terapia Ocupacional és una profesió con una creixent demanda i les sortides professionals són moltes i diverses.

Un cop finalitzats els estudis els ja professionals de teràpia ocupacional poden treballar en diferents àmbits ja sigui per compte aliè o per compte propi.

Els àmbits de treball on es desenvolupa la professió són:

 • Hospitals generals i hospitals especialitzats
 • Hospitals de mitjana i llarga estada
 • Centres sociosanitaris
 • Hospitals de salut mental
 • Unitats especialitzades: trastorns de la conducta alimentària, trastorn de l’espectre autista, trastorn de conducta
 • Serveis de rehabilitació comunitària
 • Serveis d’atencio domiciliària
 • Centres d’atenció a la persona gran i residències
 • Serveis d’atenció a les drogodependències
 • Mútues d’accidents de treball
 • Programes d’inserció laboral i social / centres de reinserció laboral i formació ocupacional
 • Clubs socials
 • Programes d’atenció comunitaria / centres de rehabilitació i reinserció social
 • Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç
 • Escoles ordinàries i centres d’educació especial
 • Centres de teràpia infantil
 • Centres d’adaptacions i productes de suport per l’autonomia
 • Centres / instituts de recerca i desenvolupament del coneixement
 • Pràctica privada i concertada
 • Equips de prevenció de riscos
 • Programes d’educació sanitària
 • Centres penitenciaris
 • Serveis de cures pal·liatives

Inserció laboral

Consulta els indicadors d’inserció laboral del Grau en Teràpia Ocupacional.
Fes clic.