Grau en Teràpia Ocupacional

Orientació i sortides professionals

Activitats d'orientació professional

L’orientació professional a l’EUIT té per objectiu donar a conèixer aspectes clau del mon laboral una vegada es preveu la finalització dels estudis: ja sigui la col·legiació, com cercar feina, possibles opcions laborals d’acord amb els temps actuals, opcions laborals internacionals i també amb una prospecció a nivell formatiu de postgrau.

Activitats curs 2022 – 2023

Activitats curs 2021 – 2022

Activitats curs 2019 – 2020

Activitats curs 2018 – 2019

Activitats curs 2017 – 2018

Activitats curs 2016 – 2017

Activitats curs 2015 – 2016

Activitats curs 2014 – 2015

Activitats curs 2013 – 2014

Sortides professionals

La Terapia Ocupacional és una professió amb una creixent demanda i les sortides professionals són moltes i diverses.

Com a terapeuta ocupacional:

 • Treballaràs conjuntament amb la persona perquè tingui la màxima autonomia possible.
 • En comptes de preguntar-li: què et passa? Preguntaràs: què és important per a tu?
 • La teva eina d’intervenció serà l’activitat amb propòsit.
 • Orientaràs i assessoràs a les families, persones cuidadores i altres professionals sobre la salut i l’ocupació.
 • Proposaràs les modificacions necessàries per adaptar l’entorn segons la situació i les possibilitats de les persones.
 • A més, podràs treballar i especialitzar-te en diferents àmbits:

  • Hospitals generals i hospitals especialitzats
  • Hospitals de mitjana i llarga estada
  • Centres sociosanitaris
  • Hospitals de salut mental
  • Unitats especialitzades: trastorns de la conducta alimentària, trastorn de l’espectre autista, trastorn de conducta
  • Serveis de rehabilitació comunitària
  • Serveis d’atencio domiciliària
  • Centres d’atenció a la persona gran i residències
  • Serveis d’atenció a les drogodependències
  • Mútues d’accidents de treball
  • Programes d’inserció laboral i social / centres de reinserció laboral i formació ocupacional
  • Clubs socials
  • Programes d’atenció comunitaria / centres de rehabilitació i reinserció social
  • Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç
  • Escoles ordinàries i centres d’educació especial
  • Centres de teràpia infantil
  • Centres d’adaptacions i productes de suport per l’autonomia
  • Centres / instituts de recerca i desenvolupament del coneixement
  • Pràctica privada i concertada
  • Equips de prevenció de riscos
  • Programes d’educació sanitària
  • Centres penitenciaris
  • Serveis de cures pal·liatives

  Saps que… el nombre de terapeutes ocupacionals col·legiats* s’ha incrementat un 96,5% en un període de 4 anys?

  *Segons les darreres dades publicades de l’INE (Institut Nacional d’Estadística) per al període 2013-2017

  Inserció laboral

  Consulta els indicadors d’inserció laboral del Grau en Teràpia Ocupacional.
  Fes clic.