Orientació a l’estudiantat

Estudiants de nou accés curs 2021-22

Si vols atenció personalitzada de nou accés, omple aquest Formulari 
Horaris

Pel grau d’Infermeria a l’EUIT hi ha 165 places repartides entre els torns de matí i de tarda. L’horari de matí és de 8 a 14.30 h i el de tarda és de 15 a 21 h. 

Pel grau de Teràpia Ocupacional a l’EUIT només hi ha torn de matí amb 80 places. L’horari és de 8 a 14.30 h. 

Preus

Troba aquí tota la informació relacionada amb els preus del curs 2021-22.

Beques 

Tant la Generalitat de Catalunya com el Ministeri pot subvencionar-te el pagament de la matrícula oficial. Al següent enllaç trobaràs tota la informació.

A més, per subvencionar la part de docència, l’EUIT ofereix un programa de beques internes que pots demanar en el moment en què formalitzis la matrícula. Aquestes poden arribar a subvencionar el 70% o el 100% de la quota privada.  

Per més informació sobre el programa de beques internes, pots  contactar  amb  la Pilar  Arrufat al correu: pilararrufat@euit.fdsll.cat   

Convocatòria de beques internes 2021-2022

Sol·licitud de beques internes 2021-2022

Vies d’accés

Via d’accés Documentació acreditativa
PAU i assimilats Fotocòpia del document de les PAAU amb la nota d’accés
Cicle Formatiu de Grau Superior Fotocòpia del certificat amb la nota d’accés
Prova d’accés majors de 25 anys Fotocòpia document acreditatiu
Resolució positiva del rectorat de la UAB  de canvi o convalidació d’estudis Certificat de la universitat d’origen en el qual consti la via d’accés a la universitat i la qualificació corresponent. Trasllat d’expedient acadèmic
Titulats universitaris i assimilats Certificat acadèmic personal i còpia compulsada de títol
Titulacions de països de la UE o altres Estats que hagin subscrit acords internacionals en règims de reciprocitat Credencial UNED.
Estudiants no comunitaris i no residents No cal presentar cap documentació
Preinscripció 

La preinscripció universitària es realitzacom per qualsevol grau universitari públic, del 2 de juny al 1 de juliol per internet i mitjançant el registre en el següent enllaç.

En el següent enllaç trobaràs tota la informació referent als terminis i dates per la preinscripció universitària i pels períodes de matriculació.