Estudiants de nou accés

Orientació a l’estudiantat

Estudiants de nou accés curs 2020-21

Si vols atenció personalitzada de nou accés, omple aquest Formulari 
Vies d’accés

Via d’accés Documentació acreditativa
PAU i assimilats Fotocòpia del document de les PAAU
Cicle Formatiu de Grau Superior Fotocòpia del certificat i nota d’accés
Prova d’accés majors de 25 anys Fotocòpia document acreditatiu
Resolució positiva del rectorat de la UAB  de canvi o convalidació d’estudis Certificat de la universitat d’origen en el qual consti la via d’accés a la universitat i la qualificació corresponent. Trasllat d’expedient acadèmic
Titulats universitaris i assimilats Certificat acadèmic personal i còpia compulsada de títol
Titulacions de països de la UE o altres Estats que hagin subscrit acords internacionals en règims de reciprocitat Credencial UNED.
Estudiants no comunitaris i no residents No cal presentar cap documentació
Preus

Troba aquí tota la informació relacionada amb els preus del curs 2020-21.

Descomptes i gratuïtats
 Tipus  Característiques  % Gratuïtat
FN. General 2 fills. 1 amb diversitat funcional 50%
FN. Especial Casos especials 100%
FN. 3 3 fills 50%
Diversitat funcional Mínim 33% (de l’estudiant) 100%
Víctimes del terrorisme Resolució administrativa 100%
Víctimes violència de gènere Llibre de família 100%
Matrícules d’honor* Es descompta l’import dels ECTS en el moment de fer la matrícula = ECTS obtinguts

*Sempre hi ha límit d’aplicació dels crèdits matriculats. Premis extraordiàris o matrícula d’honor de Batxillerat, tenen excepció total dels crèdits matriculats en el primer curs.

Horaris

Pel grau d’Infermeria a l’EUIT hi ha 165 places repartides entre els torns de matí i de tarda. L’horari de matí és de 8 a 14.30 h i el de tarda és de 15 a 21 h. 

Pel grau de Teràpia Ocupacional a l’EUIT només hi ha torn de matí amb 80 places. L’horari és de 8 a 14.30 h. 

Preinscripció 

La preinscripció universitària es realitzacom per qualsevol grau universitari públic, del 23 de juny al 29 de juliol per internet i mitjançant el registre en el següent enllaç.

En el següent enllaç trobaràs tota la informació referent als terminis i dates per la preinscripció universitària i pels períodes de matriculació.

Beques 

Tant la Generalitat de Catalunya com el Ministeri pot subvencionar-te el pagament de la matrícula oficial. Al següent enllaç trobaràs tota la informació.

A més, per subvencionar la part de docència, l’EUIT ofereix un programa de beques internes que pots demanar en el moment en què formalitzis la matrícula. Aquestes poden arribar a subvencionar el 70% o el 100% de la quota privada.  

Per més informació sobre el programa de beques internes, pots  contactar  amb  la Pilar  Arrufat al correu: pilararrufat@euit.fdsll.cat   

Convocatòria de beques internes 2020-2021