Orientació a l’estudiant

FAQs Matrícula i nou accés

Preinscripció i nou accés als graus

Quina és la nota de tall dels graus?

Quines són les vies d'accés al grau?

• Es pot accedir al grau mitjançant el Batxillerat-PAU, un Cicle Formatiu de Grau Superior, per canvi d’estudis, per 2a carrera, per la via de majors de 25 anys, per la de majors de 40 amb experiència laboral i per la de majors de 45. Si accedeixes per alguna via diferent a les anteriors, posa’t en contacte amb nosaltres i t’informarem de manera personalitzada.

Com i quan he de fer la preinscripció?

• La preinscripció universitària la pots fer durant els periodes que estableix l’Oficina d’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya, via internet i mitjançant un registre previ.

Registra’t

Consulta més informació

Recomanacions pels procediments de pre-inscripció

• Cada any poden canviar els procediments. En tot cas, si tens dubtes, et recomanem que et posis en contacte amb la oficina de preinscripció universitària o que t’hi adrecis presencialment.

Més informació

Pagament, beques i finançament del Grau

Quant costa estudiar un curs a l’EUIT? Es pot finançar?

Omple aquest formulari perquè et poguem enviar la informació que necessitis.

Consulta aquí la informació relativa al preu dels estudis i el màxim finançament.

Quines beques puc demanar per estudiar el grau a l’EUIT?

Informació beques públiques
• L’EUIT ofereix un programa de beques internes. Per qualsevol informació referent a aquestes beques pot contactar amb Pilar Arrufat – pilararrufat@euit.fdsll.cat

Hi ha alguna bonificació o reducció de l'import dels estudis?

• Consulta la nostra pàgina adreçada als estudiants de nou accés. Fes clic aquí

Tinc algun descompte si he obtingut una matrícula d'honor?

• Si, es descompta l’import dels ECTS en el moment de fer la matrícula, però és necessari portar el document acreditatiu.

Matrícula dels Graus

Quan puc matricular-me?

• Les dates oficials de matrícula les marca la Generalitat. En funció de la data d’adjudicació podràs iniciar els tràmits de matrícula. Generalment, el període de pre- inscripció s’inicia durant el mes de juny. La matrícula es realitza en funció de l’adjudicació de la plaça en juliol i setembre.
Formulari de Contacte

Quina documentació he de portar per fer la matrícula?

  • Document d’assignació de plaça imprès
  • DNI (estudiants de nou accés)
  • Número d’afiliació a la seguretat social (NO ÉS el número de la targeta sanitària); si no el saps, pots consultar-lo a través d’aquest enllaç
  • Fotografia de carnet (estudiants de nou accés)
  • Certificat de dades bancàries amb el número de compte, en el que s’hagin de realitzar els càrrecs de la matrícula i de l’import de la docència (imprescindible per a pagaments recurrents, és a dir, si vols pagar els estudis en quotes periòdiques)
  • Carnet de família numerosa vigent (s’accepta l’individual)
  • Document acreditatiu d’altres deduccions (minusvalía -mínim 33%-, víctimes de violència de gènere, i altres, segons DOGC)
  • Tràmit de reconeixement de CFGS. Consulta taula.

 

Què són els crèdits ECTS?

• Són el conjunt de matèries que cal superar per finalitzar els estudis de grau.
Cal superar 240 ECTS en 4 cursos. 1 crèdit ECTS equival a 25 hores de docència (classes magistrals, treball autonm, pràctiques, tutories, avaluacions etc.)

Què és el certificat de delictes sexuals i com l’aconsegueixo?

• El certificat de delictes de naturalesa sexual informa de les condemnes fermes dictades pels òrgans judicials. La Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015 estableix l’obligació de presentar el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a professionals i voluntaris que treballin amb menors.
El document es pot sol·licitar a través de la seu electrònica del Ministeri de Justícia

De quants crèdits m’he de matricular?

• Si decideixes fer estudis totals són 60 ECTS per curs. En el cas que et decideixis per fer estudis parcials entre 30 i 42 ECTS el primer any.

Com puc demanar el carnet de la UAB?

• L’EUIT t’informarà del moment en què la pots demanar i del procediment de sol·licitud.