Grau de teràpia ocupacional

Teràpia Ocupacional com a professió

Descripció

La teràpia ocupacional és una professió de salut centrada en la persona i en la comunitat, que té a veure amb la promoció de la salut i el benestar a través de l’ocupació. L’objectiu principal d’aquesta disciplina és permetre a la gent participar en les activitats de la vida quotidiana. Els terapeutes ocupacionals aconsegueixen aquest resultat planificant i duent a terme una intervenció segons les necessitats i els interessos de cada persona i també adequant l’entorn per potenciar la seva capacitat de participació en aquelles ocupacions que desitgen, necessiten, o s’espera que facin.

A qui assisteix la terapeuta ocupacional?

La terapeuta ocupacional* forma part d’un equip multidisciplinari integrat per professionals de l’àmbit sanitari, social i educatiu, i atén a persones de totes les edats que necessiten aprendre o reaprendre diferents maneres de realitzar les activitats diàries vinculades amb la seva salut i benestar.

És un professional que promou que les persones puguin viure la vida de la manera més completa possible, ajudant-los a rehabilitar, recuperar, prevenir i /o millorar lesions, malalties o diversitats funcionals.

*Segons la guia de la UAB per la igualtat de gènere, que recomana l’ús del femení en les professions històricament amb majoria de dones.

La Teràpia Ocupacional és una professió que des del segle XVIII fins avui, no para de créixer, evolucionar i innovar, adaptant-se a les noves realitats i necessitats, i utilitzant sempre la participació en ocupacions significatives, com a eina d’intervenció.

Enetenem l’ocupació com…

les activitats que fem desenvolupant els nostres rols

les activitats que fem per ser qui som

les activitats que volem fer, necessitem fer o s’espera que fem pel rol que ocupem

Així doncs, l’ocupació és…

universal però experimentada subjectivament: les ocupacions tenen un valor, un significat concret i un propòsit per cada persona. Són nuclears en la identitat i tenen una gran influència en com les persones escolleixen i decideixen en què emprar el seu temps. Cada individu hauria de poder identificar quines ocupacions/activitats són significatives i donen sentit a la concepció que té d’ell i de la seva vida.