Grau en Teràpia Ocupacional

Competències

Els coneixements del Grau de Teràpia Ocupacional s’articulen al voltant de les competències. Les competències són actuacions integrals que permeten identificar, interpretar, argumentar i resoldre problemes. És a dir, inclouen diferents nivells com el saber, el saber fer, el saber ser i el saber estar.

Els estudis de Teràpia Ocupacional integren un seguit de competències comunes a tots els estudis universitaris de la UAB.

COMPETÈNCIES PRÒPIES DEL GRAU DE TO 

  • Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.
  • Identificar, analitzar i prendre l’opció resolutiva més adequada per donar resposta als problemes d’àmbit professional, de manera eficient i eficaç.
  • Expressar-se de forma fluida, coherent i adequada a les normes establertes, tant de forma oral com per escrit.
  • Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball.
  • Ser capaç de reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat.

COMPETÈNCIES GENERALS DELS GRAUS DE LA UAB