Grau d’infermeria

Pla d’estudis i guies docents

Organització del pla d'estudis

La durada del Grau en Infermeria és de 4 anys, tot i que aquest període es pot allargar si l’estudiant opta per realitzar estudis parcials. El mínim de crèdits necessaris per a l’obtenció del títol de Grau és de 240 crèdits ECTS distribuïts de la següent manera:

Distribució de la formació

  • 60 ECTS de Formació Bàsica
  • 60 ECTS de Ciències de la Infermeria
  • 90 ECTS de Pràctiques i TFG
  • 30 ECTS d’assignatures optatives

Els 30 ECTS d’assignatures optatives estan estructurats durant el quart curs i l’estudiant té l’opció d’escollir assignatures que conformin un itinerari específic.

Els itineraris específics són:

  • Acció Comunitària en Salut
  • Infermeria en Àmbits Específics

La formació està estructurada en matèries que es desglossen en diferents assignatures, que configuren tot el pla d’estudis.

Metodologia

Per facilitar l’obtenció de les diferents competències de la titulació, s’utilitzen metodologies variades com: classes magistrals, seminaris, simulacions a l’aula i a l’exterior, tallers teorico-pràctics o visites guiades. La docència s’imparteix en grups grans o reduïts per afavorir l’ús d’aquestes metodologies.

Horaris

Horaris curs 2022-23

* És necessari que aneu consultant els horaris, ja que s’estan acabant de tancar i es poden actualitzar i/o modificar