Grau en Teràpia Ocupacional

Pla d’Acció Tutorial Docent

Dins del marc del Sistema Intern de Garantia de Qualitat de l’EUIT, l’orientació a l’estudiantat s’emmarca en el PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT) com una estratègia institucional per informar, assessorar, acompanyar i tutelar a l’alumnat amb l’objectiu que finalitzi els estudis amb èxit i s’orienti professionalment.

El PAT s’organitza en diferents moments i per diferents temàtiques:

  • Durant la promoció dels estudis

     (abans de la sol·licitud de la plaça a l’EUIT i en el procés de preinscripció). 

  • En l’orientació a la matrícula dels diferents cursos.
  • En la introducció als estudis de primer curs.
  • En el Pla d’Acció Tutorial Docent al llarg dels estudis. 
  • Per compartir coneixements entre tot l’estudiantat de l’EUIT.
  • Per intercanvis nacionals i internacionals.
  • En l’atenció del Servei d’Atenció a l’Estudiantat (SAE).
  • En l’orientació professional.

El Pla d’Acció Tutorial Docent és el conjunt d’accions destinades  a guiar i orientar l’estudiantat en el seu recorregut acadèmic. En aquest sentit, la planificació de l’acció tutorial inclou totes les accions des de la participació docent en la promoció dels estudis fins a l’orientació professional.

Manual d’Orientació Acadèmica de l’Estudiantat

Resum Pla d’Acció Tutorial de Teràpia Ocupacional