Recerca a l’EUIT

Presentació

L’EUIT assumeix la recerca i la transferència de coneixement a la docència i a la comunitat científica com una funció essencial de la seva activitat i incorpora en el pla estratègic, una línia orientada a potenciar la recerca bàsica i aplicada, sigui inter o multidisciplinari, com a eina per augmentar el coneixement científic en el marc de les titulacions que imparteix. 

L’EUIT també assumeix la responsabilitat de formar professionals de la salut sensibles i competents en les eines i metodologies bàsiques de recerca per fer front a les necessitats de salut actuals i futures, a més de donar resposta als models sociosanitaris. 

Això ho potencia durant tota la trajectòria acadèmica i ho culmina en els treballs de fi de grau i en els projectes de la formació de postgrau. A més, també incorpora la innovació en les eines de gestió internes i fomenta projectes d’innovació i d’aprenentatge i servei a partir de la gestió del coneixement en els àmbits de salut i social