Comitè de recerca

Recerca a l’EUIT

Comitè de Recerca

La recerca i la innovació  a l’EUIT s’emmarca en el context del Pla Estratègic 2017-21, dins l’eix estratègic Progressar en la docència, la recerca i la transferència del coneixement. 

El Comitè de Recerca és l’òrgan responsable del desplegament de la política científica a l’EUIT.  

Correspon al Comitè de Recerca: 

Funcions

 • Vetllar per la provisió de recursos necessaris per fomentar una recerca de qualitat a l’EUIT 
 • Fomentar el creixement i consolidació de les línies d’actuació prioritàries de l’EUIT, prenent en consideració les que estiguin establertes als plans de recerca autonòmic, estatal i europeu i el Pla de Salut de Catalunya 
 • Promoure la investigació universitat-empresa 
 • Promoure la transferència del coneixement a la comunitat científica i a la societat 
 • Facilitar la creació de grups de recerca 
 • Promoure l’acreditació del personal docent investigador 
 • Promoure la interrelació científica dels docents investigadors 
 • Canalitzar les demandes internes i externes de possibles projectes de recerca 
 • Visibilitzar l’impacte de la recerca 
  •  

Membres del Comitè de Recerca

 • Codern Bové, Núria. Responsable de la Unitat de Suport a la Recerca 

 • Comellas Oliva, Montserrat. Directora de l’EUIT 

 • González Román, Loreto. Professora i investigadora del Grau de Teràpia Ocupacional 

 • González Concepción, Melinda. Professora i investigadora del Grau d’Infermeria  

 • Gorina Cañaveras, Marta. Representant del Comitè d’Empresa 

 • Martínez López-Amor, Helena. Tècnica de la Unitat de Suport a la Recerca 

 • Pujols Barniol, Ma. Àngels. Representant de la Biblioteca 

 • Rodríguez Sandiás, Cristina. Cap de titulació del Grau de Teràpia Ocupacional 

 • Sánchez Rueda, Guadalupe. Cap de titulació del Grau d’Infermeria