Grau en Teràpia Ocupacional

Objectius

Volem que els i les estudiants que finalitzen els estudis de Teràpia Ocupacional a l’EUIT:

  • Participin dins del sistema sanitari i social compartint amb altres professionals les funcions de planificació, organització, execució i avaluació per tal de garantir una intervenció adequada per al desenvolupament de les potencialitats de les persones en les seves ocupacions de la vida quotidiana.
  • Entenguin la contribució de l’ocupació humana com a concepte multidimensional i clau per el desenvolupament humà i social.
  • Disposin de les competències necessàries per a reconèixer aquelles ocasions que interrompen l’acompliment ocupacional d’una persona en totes les etapes del cicle vital o d’una comunitat i intervenir per mitjà d’activitats amb significat.
  • Comprenguin la diversitat funcional com a un fenomen social i humà i com a resultat, puguin fomentar i/o desenvolupar accions per prevenir-la i reduir l’impacte d’aquesta en els rols ocupacionals d’una persona i en la dinàmica d’una col·lectivitat.
  • Reconeguin i potenciïn les competències ocupacionals en les persones per promoure que en les seves ocupacions puguin experimentar sentit, realització, satisfacció, creixement i possibilitats de participació social en ambients competitius.
  • Comptin amb els coneixements bàsics que els permeti afrontar estudis complementaris pel seu desenvolupament professional i puguin completar la formació per l’exercici professional amb altres estudis universitaris com postgraus, màsters i doctorat.