93 783 77 77
informacio@euit.fdsll.cat

Grau de teràpia ocupacional

Presentació

El títol de Grau de Teràpia Ocupacional està configurat per formar professionals preparats per a valorar, diagnosticar, identificar,  prevenir i tractar problemes relacionats amb l’ocupació (autocura, productivitat i oci) de les persones, famílies o grups afectats per un problema de salut que interfereix directament en el seu grau d’autonomia.

La funció  del terapeuta ocupacional és  facilitar que una persona amb dificultats funcionals pugui participar en aquelles activitats quotidianes que siguin rellevants en la seva vida.

En els sistemes sanitari i social el terapeuta ocupacional comparteix amb altres professionals les funcions de planificació, organització, direcció i avaluació per garantir una intervenció adequada per al desenvolupament de les potencialitats de les persones  en les ocupacions de la vida quotidiana.

El futur a les teves mans !