Grau d’Infermeria

Perfil d’ingrés

Creus que la Infermeria pot ser la teva professió?

Si tens vocació per ajudar a les persones, una bona predisposició pel creixement personal, així com facilitat per a treballar en equip, capacitat d’anàlisi, adaptabilitat i una visió crítica per poder prendre decisions ètiques, aquesta professió pot ser el teu futur.

“Un grau universitari on aprendràs coneixements de ciències de la salut, humanes i socials, i tècniques per donar resposta a les necessitats i expectatives de salut de les persones”.

Tens vocació d’ajuda a les persones?

Per exercir la Infermeria és important tenir capacitat per a les relacions interpersonals, per interactuar i per comunicar-se. Cal tenir interès per ajudar a les persones tenint en compte i respectant els valors i punts de vista diferents.

Tens voluntat de creixement personal i d’adquirir habilitats per a la gestió emocional?

És necessària una bona predisposició pel creixement personal i per les habilitats de gestió emocional. També és important adquirir un compromís amb la pròpia formació i actualització al llarg de la vida.

Vols assumir la responsabilitat de desenvolupar-te professionalment?

Això vol dir tenir facilitat per a treballar en equip, capacitat d’anàlisi, adaptació a diferents situacions, responsabilitat, iniciativa per a la resolució de problemes i la presa de decisions, visió crítica i compromís ètic.