Recerca a l’EUIT

CCRQ-e (Qüestionari de Rehabilitació Centrat en el Client)

L’instrument d’avaluació Qüestionari de Rehabilitació Centrat en el Client (CCRQ-e) té com a objectiu avaluar la percepció dels usuaris sobre si han rebut una Atenció Centrada en la Persona (ACP) durant el servei de rehabilitació. A hores d’ara, el CCRQ-e és l’únic instrument en espanyol que avalua aquest aspecte, el coneixement del qual és imprescindible per determinar si la intervenció en rehabilitació ha estat organitzada sobre la base de les necessitats, valors o preferències de l’usuari.  
La traducció, adaptació i validació de l’eina ha estat efectuada per la Prof. Elisabet Capdevila (EUIT), en col·laboració amb la Dra. María Rodríguez-Bailón (UMA), Dra. Mariona Portell (UAB), Dr. Pablo Gálvez-Ruiz (VIU), i la Prof. Ana Szot (EUIT).
 
Si vols descarregar el manual, fes click aquí.
 
Et vas perdre la sessió de presentació? Mira’t el vídeo!