Grau en Teràpia Ocupacional

Memòria

El títol de Grau en Teràpia Ocupacional de la Universitat Autònoma de Barcelona es regula mitjançant la Memòria de Grau en Teràpia Ocupacional, que va ser publicada al BOE el 20 de novembre de 2013.

La memòria està estructurada en un Pla d’Estudis de 240 ECTS i inclou competències bàsiques, competències específiques i transversals.

Consulta la memòria modificada del Grau en Teràpia Ocupacional